KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mikrosenzory ke zlepšení kvality potravin

20/10/11

Senzory mapující mikrostrukturu potravin by měly zlepšit nutriční složení a bezpečnost potravin. Jak může potravinářský průmysl optimalizovat výrobní procesy a zlepšit kvalitu svých výrobků? Skupina výzkumníků se domnívá, že klíč spočívá ve získání větších znalostí o mikrostruktuře potravin a v současné době spolupracuje na vědeckém projektu s cílem vyvinout systém senzorů, který by to umožnil.   Iniciativa […]

Senzory mapující mikrostrukturu potravin by měly zlepšit nutriční složení a bezpečnost potravin.
Jak může potravinářský průmysl optimalizovat výrobní procesy a zlepšit kvalitu svých výrobků?
Skupina výzkumníků se domnívá, že klíč spočívá ve získání větších znalostí o mikrostruktuře potravin a v současné době spolupracuje na vědeckém projektu s cílem vyvinout systém senzorů, který by to umožnil.
 
Iniciativa s názvem InsideFood (Integrated sensing and imaging devices for designing, monitoring and controlling microstructure of foods), financovaná z rozpočtu EU (7. RP, specifický program Spolupráce, tématický okruh Bioekonomika), si vytkla za cíl prověřit technologie z několika vědních oborů – rentgenovou nano- a mikrotomografii, nukleární magnetickou rezonanční spektroskopii (NMR), magnetickou rezonanci, optickou koherentní tomografii, akustickou emisní spektroskopii a časově rozvinutou a místní spektroskopii. Vzájemnou kombinací těchto technologií se participující vědci snaží vyvinout systém senzorů a nástrojů pro analýzu mikrostruktury potravin za účelem optimalizace jak nutričního složení samotných výrobků, tak výrobních procesů a designu.
 
Tým vědců se zaměřil u tří skupin potravin – čerstvého ovoce, zpracovaného ovoce a snídaňových cereálií – na zmapování vlivu mikrostruktury na vlastnosti jako je obsah vody, rozpuštěné látky, konzistence, optické vlastnosti, vnitřní vady potravin. Testované byly na modelových potravinách (gely nebo pěny), ale také na reálných produktech.
 
Projekt odstartoval v květnu roku 2009 a potrvá celkem čtyři roky. V první fázi bylo úkolem definování a standardizování složení potravin, na nichž budou testovány různé technologie. Optimalizovány budou kromě toho metody a parametry pro stanovení mechanických a akustických vlastností „modelu potravin“.
 
Ostatní části projektu se zaměřují na nové 3D zobrazovací metody, 2D NMR relaxometrii a optické systémy, které stanoví hloubku pronikání světla.
 
Na projektu se podílejí výzkumné instituce a společnosti z oblasti senzorové, informační a komunikační technologie (6) a potravinářského odvětví – čtyři malé a střední potravinářské podniky a jedna velká potravinářská společnost.
 
Vzhledem k důležité roli, kterou hrají potraviny v našem životě, by měly výsledky iniciativy InsideFood přispět ke zlepšení kvality potravinářských výrobků a zvýšení konkurenceschopnosti výrobních společností.
 
Tiny sensors for better food quality