KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čeští zemědělci obdrží za rok 2011 v rámci jednotné platby na plochu přibližně 16,5 miliardy korun

09/11/11

2.11.2011 Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl schválil sazby dotačních titulů pro rok 2011. V rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) dostanou čeští zemědělci 4 686,50 Kč/ha. V letošním roce bylo zaevidováno celkem 26 867 žadatelů. Jednotná platba na plochu (SAPS) je hlavní platbou přímých plateb. O tuto platbu může žádat fyzická […]

2.11.2011

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl schválil sazby dotačních titulů pro rok 2011. V rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) dostanou čeští zemědělci 4 686,50 Kč/ha. V letošním roce bylo zaevidováno celkem 26 867 žadatelů.

Jednotná platba na plochu (SAPS) je hlavní platbou přímých plateb. O tuto platbu může žádat fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu, která je na žadatele vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (tzv. LPIS). Je plně hrazena z evropských peněz.

Čeští zemědělci získají za rok 2011 v rámci jednotné platby na plochu více peněz než v loňském roce, kdy bylo vyplaceno 14,3 miliard korun a sazba činila 4060 Kč/ha.  „Je to proto, že přímé platby pro nové členské státy EU se postupně zvyšují. V roce 2011 mají čeští zemědělci nárok na 80% z částky, kterou dostávají farmáři ve starých členských zemích. V roce 2012 obdrží 90% a plného vyrovnání se dočkají v roce 2013,“ vysvětluje ministr zemědělství Petr Bendl

Státní zemědělský intervenční fond začne vydávat jednotlivá rozhodnutí již příští týden. Výplaty budou zahájeny od prvního možného dne dle evropské legislativy tj. od 1. 12. 2011. „Jsem rád, že se podaří zajistit vydání rozhodnutí a termín výplat SAPS v první možný moment, a že našim zemědělcům poputují peníze na účty již v závěru letošního roku,“ řekl ministr Bendl.

Tento rok bylo již vyplaceno 1,517 mld Kč v rámci opatření LFA (měně příznivé oblasti) z celkových cca 2,7 mld Kč. „Předpokládám, že do konce roku bude tato dotace v podstatě vyplacena všem žadatelům o toto opatření. Včasná výplata evropských peněz je a vždy bude jednou z mých nejzásadnějších priorit v pozici ministra zemědělství,“, doplnil ministr Bendl.

V tomto týdnu ministr Bendl intenzivně jedná s Ministerstvem financí ohledně  rozpočtu kapitoly zemědělství, aby mohly být našim zemědělcům vyplaceny i národní doplňkové platby (Top-Up) za rok 2011. V rozpočtu kapitoly zemědělství na rok 2011 nebyly finanční prostředky na tuto dotaci zatím zohledněny. „Doufám, že se mi podaří peníze pro naše zemědělce získat, i přesto, že jednání probíhají již v samém závěru fiskálního roku, kdy jakákoliv změna je velmi obtížná,“ dodává ministr Petr Bendl.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe