KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Národní doplňkové platby (Top-Up) budou vyplaceny

22/11/11

21.11.2011 Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl a ministr financí Miroslav Kalousek dosáhli v závěru minulého týdne dohody o zajištění a výplatě přibližně 1,3 mld. Kč tzv. národních doplňkových plateb (Top-Up). Končí tak nejistota, zda bude mít stát na výplatu dostatek finančních prostředků, která české zemědělce trápila prakticky během celého letošního roku. „Zajištění rozpočtových […]

21.11.2011

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl a ministr financí Miroslav Kalousek dosáhli v závěru minulého týdne dohody o zajištění a výplatě přibližně 1,3 mld. Kč tzv. národních doplňkových plateb (Top-Up). Končí tak nejistota, zda bude mít stát na výplatu dostatek finančních prostředků, která české zemědělce trápila prakticky během celého letošního roku.

Ministr zemědělství Petr BendlZajištění rozpočtových prostředků na doplňkové platby považuji za velmi důležitý signál pro naše zemědělce, který mimo jiné dokládá úsilí státu, aby nedocházelo k prohlubování rozdílu mezi českými zemědělci a jejich konkurenty ze zemí původní evropské patnáctky. Dohodu také vnímám jako nezbytný dílčí krok k naplnění priority vlády Petra Nečase, kterou je dosažení srovnatelných a spravedlivých podmínek pro naše zemědělce“, říká ministr Petr Bendl.  

Národní doplňkové platby (Top-Up) jsou platby poskytované k jednotné platbě na plochu (SAPS). Žadatel nemá na Top-Up platbu nárok, pokud nemá nárok na platbu SAPS. Top-Up platby jsou plně hrazeny z národního rozpočtu a patří mezi ně mj.:

  • platba na chmel (132 žádostí v roce 2011),
  • platba na přežvýkavce (10 194),
  • platba na chov ovcí popřípadě chov koz (2 707),
  • platba na chov krav bez tržní produkce mléka (5 868),
  • platba na brambory pro výrobu škrobu (253).

Žadatelé musejí o národní doplňkové platby každoročně požádat v rámci jednotné žádosti nejpozději do 15. května kalendářního roku.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe