KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Klobásky s nedeklarovaným drůbežím masem a více tukem

19/03/12

Datum poslední aktualizace: 15.03.2012 Tzv. strojově oddělené drůbeží maso není zdravotně závadné, ale je to levnější surovina než maso získané rozbouráním jatečného těla. Je-li na etiketě výrobku správně uveden obsah, je samozřejmě všechno v pořádku. Ale zjistí-li se drůbeží maso tam, kde je uvedeno pouze vepřové, tak to je samozřejmě špatně. Je-li výrobek prezentován jako z masa […]

Datum poslední aktualizace: 15.03.2012

Tzv. strojově oddělené drůbeží maso není zdravotně závadné, ale je to levnější surovina než maso získané rozbouráním jatečného těla. Je-li na etiketě výrobku správně uveden obsah, je samozřejmě všechno v pořádku. Ale zjistí-li se drůbeží maso tam, kde je uvedeno pouze vepřové, tak to je samozřejmě špatně.

Je-li výrobek prezentován jako z masa vepřového či hovězího, popřípadě jiných povolených složek, a drůbeží maso není uvedeno ve složení, tak nesmí být ve výrobku obsaženo.

Avšak inspektoři Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj v uplynulých dnech při kontrole složení výrobků prokázali u Frankfurtské klobásky PIKOK přítomnost nedeklarované drůbeží bílkoviny s úlomky kostí, u Slezské klobásy PIKOK zase zjistili o 5 % více tuku, než byla maximální uvedená hodnota (28, 65 % proti deklarovaným 23 %) a zhruba o 10 gramů masa méně na 100 gramů výrobku. Vyšetření bylo provedeno ve Státním veterinárním ústavu v Praze. Obě uzeniny od polského výrobce.

Proto krajská veterinární správa zahájila správní řízení s distribučním centrem CZ 8981.

Zjištěné nedostatky sice nesouvisejí se zdravotní nezávadností, avšak týkají se klamavého značení na etiketě. Tyto údaje zákazník oprávněně vnímá jako jakostní ukazatele.

Ze zjištění inspektorů Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj vyplývá, že jelikož byly zmíněné výrobky již zkonzumovány (1 485 kusů a 432 kusů), musí dovozce navíc počítat se zvýšenou následnou kontrolou dalších šarží těchto výrobků!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS