KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Od 1.3.2012 spuštěn příjem žádostí o podpory z programů PGRLF

12/03/12
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

PGRLF opět spuštěn od 1.3.2012

Dnem 1.3.2012 je zahájen příjem žádostí o podporu pojištění z PGRLF, a.s. prostřednictvím regionálních pracovišť Ministerstva zemědělství.

Při podání žádosti klient nemusí předložit dokumenty od pojišťovny, které deklarují skutečně uhrazené pojistné, a to vzhledem k tomu, že tyto podklady pojišťovny obvykle vyhotovují až v druhé polovině kalendářního roku.

V zájmu urychlení výplaty podpory PGRLF přijme žádosti dříve, provede náležitou kontrolu žádosti a přiložených podkladů, připraví příslušnou smlouvu o poskytnutí podpory, ve které však nebude uvedena konkrétní výše poskytnuté podpory v Kč a odešle ji na AZV k podpisu klientem. Po ukončení příjmů žádosti pro rok 2012, po stanovení procentní výše podpory a po doručení konkrétních potvrzení pojišťovny Fond poukáže příslušnou částku na účet žadatele.

Z důvodu urychlení administrace žádostí a následné výplaty podpory bude ukončení příjmu žádostí nově ke dni 1.10. Příslušného roku včetně, tato lhůta je závazná a neměnná. Též došlo ke změně termínu pro doručení opravy nebo doplnění žádosti, a to nejdéle do 15.10. Příslušného roku včetně. Všechny žádosti musí být na Fond doručeny regionálním pracovištěm nebo jinými Fondem určenými subjekty nejpozději do 30.10. Příslušného roku včetně.

Zásady PGRLF:

Zásady – program pojištění

Zásady – program zemědělec

Zásady – program lesní školky

Seznam referentů úseku podpor PGRLF, a.s. přidělených na agentury pro zemědělství a venkov naleznete zde