KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství odebralo pěti výrobkům označení KLASA

07/04/12

03.04.2012 Praha 2. dubna 2012 – Na základě oznámení Státní zemědělské potravinářské inspekce o porušení Pravidel pro udělování národní značky KLASA, odebrala Hodnotící komise MZe toto označení pěti výrobkům. Známka kvality byla odebrána těmto výrobkům: Mlékárna Kunín a.s. – Smetana ke šlehání 31%, PT servis konzervárna spol. s.r.o. – Maďarský guláš, PEJSKAR & spol., spol. […]

03.04.2012

Praha 2. dubna 2012 – Na základě oznámení Státní zemědělské potravinářské inspekce o porušení Pravidel pro udělování národní značky KLASA, odebrala Hodnotící komise MZe toto označení pěti výrobkům.

Známka kvality byla odebrána těmto výrobkům: Mlékárna Kunín a.s. – Smetana ke šlehání 31%, PT servis konzervárna spol. s.r.o. – Maďarský guláš, PEJSKAR & spol., spol. s.r.o. – Vysočina 300 g, Europasta SE – Zátkovy vaječné těstoviny – vlasové nudle a Zátkovy vaječné těstoviny – vřetena. Uvedené produkty nesplňovaly při kontrolách podmínky pro udělení značky kvality KLASA.

„Kvalita potravin se stává v poslední době stále častějším tématem diskusí. Proto je nezbytné, aby kontroly oceněných výrobků probíhaly nejenom na počátku, ale po celou dobu platnosti certifikátu, který výrobce opravňuje používat pro daný výrobek logo KLASA. Díky těmto kontrolám můžeme spotřebitelům zaručit skutečnou kvalitu výrobků nesoucích logo KLASA“, dodává ředitel Odboru administrace podpory kvalitních potravin SZIF Mgr. Petr Milas.

Národní značka kvality KLASA již od roku 2003 informuje spotřebitele o kvalitních produktech domácí výroby a slouží tak přímo ke zvýšení prodejů a známosti takto označených potravin. Značka je propůjčována na tři roky a její vlastnictví může být po této lhůtě prodlouženo, ale také při zhoršení kvality či porušení podmínek pro její získání odebráno.

Petr Hlavatý
tiskový mluvčí SZIF