KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství: Podporujeme co nejjednodušší nastavení systému přímých plateb

19/04/12

  17.4.2012 Tisková zpráva – Vyjednávání o budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie po roce 2013 vzešlé z činnosti Gremia pro koncepční otázky a reformu Společné zemědělské a rybářské politiky bylo tématem dnešního kulatého stolu na Ministerstvu zemědělství. Klíčovým bodem byla aktualizace pozice České republiky s ohledem na průběh vyjednávání o přechodu na […]

 

17.4.2012

Tisková zpráva – Vyjednávání o budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie po roce 2013 vzešlé z činnosti Gremia pro koncepční otázky a reformu Společné zemědělské a rybářské politiky bylo tématem dnešního kulatého stolu na Ministerstvu zemědělství. Klíčovým bodem byla aktualizace pozice České republiky s ohledem na průběh vyjednávání o přechodu na platební nároky, ozelenění, zastropování plateb a aktivního zemědělce.

Kulatý stůl MZe 17.4.2012Ministr Petr Bendl vyjádřil maximální zájem konzultovat zásadní evropské otázky se zástupci nevládních organizací právě u kulatých stolů. „Představili jsme pracovní návrh aktualizované pozice k budoucí podobě SZP, kterou bychom rádi předložili koncem dubna Výboru pro Evropskou unii,“ řekl ministr Bendl.

Návrh reformy SZP poprvé zavádí do jejího prvního pilíře vícesložkovou strukturu přímých plateb. Systém jednotné platby na plochu (SAPS) i Systém jednotné platby na farmu (SPS), které mají být ukončeny v roce 2013, nahradí vícesložkový systém založený na platebních nárocích. Ty obdrží pouze aktivní zemědělci. Systém má obsahovat zejména základní platbu, třicetiprocentní složku ozelenění a platbu pro mladé farmáře.

„Shodli jsme se s nevládními organizacemi, že nový systém výplaty přímých plateb založený na platebních nárocích, nepovažujeme za krok směrem ke zjednodušení. Proto musíme přechod a implementaci platebních nároků řádně diskutovat a dobře se na něj připravit,“ vysvětlil Petr Bendl.

Opatření na ozelenění by podle ČR měla být dobrovolná. Česko nesouhlasí s přístupem Evropské komise k opatření ekologicky zaměřených oblastí, a to především s navrženou hranicí 7 %. Zejména je třeba prosadit, že žádná opatření nesmí vést ke zhoršení konkurenceschopnosti evropských zemědělců.

Česká republika se staví i proti návrhu na zastropování. Přestože možnost odečíst náklady na zaměstnanost od kontrolovaného stropu dotace výrazně eliminuje dopad zastropování na Česko, značně vzroste administrativa. Kontrolu nákladů na zaměstnanost je totiž možné udělat pouze kontrolou účetnictví na místě.

Návrh reformy SZP definuje aktivního farmáře. Je jím fyzická nebo právnická osoba (či jejich skupiny), jejíž podíl přímých plateb na celkových příjmech z nezemědělských činností představují minimálně 5 procent. To však neplatí pro farmáře, jejichž přímé platby v předešlém roce nepřesáhly 5 000 EUR. Česko sice vnímá nezbytnost vymezení aktivního farmáře, na druhou stranu ale jeho vymezení podílem přímých plateb na nezemědělských příjmech pokládá za velmi komplikované. Podle návrhu totiž nelze udělat kontrolu administrativně. Jedinou cestou, jak ověřit splnění podmínky, je kontrola účetnictví, a to na místě. To by podle ČR, stejně jako u zastropování plateb, značně zvýšilo administrativu a náklady. Proto je žádoucí umožnit flexibilitu na národní úrovni s ohledem na rozdílné podmínky v jednotlivých členských státech.

Dnešního kulatého stolu k SZP se spolu s ministrem Petrem Bendlem zúčastnili také náměstek ministra pro zemědělskou a rybářskou politiku EU Martin Hlaváček, náměstek ministra pro úsek zemědělských komodit, výzkumu a poradenství Jiří Mach, zástupce Ministerstva životního prostředí, za nevládní organizace Bohumil Belada, viceprezident Agrární komory ČR, Josef Stehlík, předseda Asociace soukromých zemědělců ČR, zástupce Zemědělského svazu ČR, Potravinářské komory ČR, Společnosti mladých agrárníků a další.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe