KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zjištěno, nepropuštěno, staženo

07/04/12

Datum poslední aktualizace: 30.03.2012 Na základě pokynu ministra zemědělství Státní veterinární správa stále prověřuje potenciální rizika v souvislosti s nelegální výrobou vaječné hmoty, kterou řeší v Polsku.Dne 29. 3. jsme obdrželi systémem RASFF z Polska informaci, že do ČR přišla zásilka celkem 607 kg konzerv masa, do kterých byla použita jako surovina sušená vaječná hmota z neschváleného zařízení. Tato zásilka […]

Datum poslední aktualizace: 30.03.2012

Na základě pokynu ministra zemědělství Státní veterinární správa stále prověřuje potenciální rizika v souvislosti s nelegální výrobou vaječné hmoty, kterou řeší v Polsku.
Dne 29. 3. jsme obdrželi systémem RASFF z Polska informaci, že do ČR přišla zásilka celkem 607 kg konzerv masa, do kterých byla použita jako surovina sušená vaječná hmota z neschváleného zařízení. Tato zásilka od polské firmy MISPOL a.s. přišla do firmy v Královéhradeckém kraji.
Teprve při místním šetření ve skladu inspektoři krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj zjistili, že se nejedná o masové konzervy, ale o 6 000 kusů paštik (drůbeží, s rajčaty). Celou zásilku pozastavili (až na 30 kusů) s tím, že ji nařídili nepropustit, vrátit nebo zlikvidovat. Zbývající množství 30 kusů bylo v rámci promo akce rozdáno.
Určité zdržení bylo způsobeno tím, že se informace poskytnuté polskou stranou neshodovaly se skutečnostmi, které jsme zjistili. Původně totiž z dokumentů vyplývalo, že šlo krmení pro zájmová zvířata (psy), až posléze se ukázalo, že šlo o paštiky pro lidskou spotřebu. Nicméně výsledek je ten, že celá zásilka nebyla propuštěna a bude buď vrácena zpět výrobci anebo bude tzv. neškodně odstraněna.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS