KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Povinná vzdělávací akce pro privátní poradce z podoblasti – rostlinná výroba

30/05/12
Josef Sívek / Agroporadenství

Poradci zapsaní v Registru poradců MZe absolvovali povinnou vzdělávací akci v prostorách Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Dne 29. 5. 2012 se uskutečnila povinná vzdělávací akce pro poradce z podoblasti – rostlinná výroba.

Program akce:

 

Téma

Lektor

 

 

Úvodní slovo ředitele ústavu

 

Dr. Ing. Pavel Čermák, ředitel VÚRV, v.v.i.

 

Prezentace nosných výzkumných témat ústavu v současnosti

vedoucí pracovníci ústavu

 

Aktuální otázky poradenství

Ing.Josef Dvořák, MZe, ved. oddělení vzděl.a poradenství

 

Nová oblast poradenství – rostlinolékařství

Integrovaná ochrana rostlin

Ing. Milan Hnízdil, MZe

 

Integrovaná ochrana rostlin – obecně. Kritéria pro rozhodování o ochraně proti škdcům polních plodin.

Prof. RNDr. Ing. František

Kocourek, CSc., VÚRV

 

Rezistence plevelů vůči herbicidům

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., VÚRV,v.v.i.

 

Integrovaná ochrana rostlin v ČR ve vazbě rozhodování EU. Současný stav v prováděcí legislativě v ČR.

Ing. Michal Hnízdil, MZe

 

Exkurze do areálu VÚRV – pokusná políčka, skleníky, laboratoře

          Plevele (OAE)

          Škodlivé organismy (ORL)

pověření pracovníci výzkumného ústavu

 

   
   
   

 

Prezentace všech lektorů jsou uloženy v části vyhrazené pro akreditované poradce.

Zařazeno v Aktuálně, Poradci