KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Semináře k problematice lesa

21/05/12

Vážení příznivci lesa a lesnictví, chtěl bych připomenout blížící se uzávěrku přihlášek na květnové a červnové semináře České lesnické společnosti: 31. 5. 2012 … Tis – dřevina roku. Hotel Roztoky, Roztoky u Křivoklátu. Odborný seminář s exkurzí. Akce se koná za finanční podpory MZe a LČR a zazní velice zajímavé příspěvky o rozšíření a využívání […]

Vážení příznivci lesa a lesnictví,

chtěl bych připomenout blížící se uzávěrku přihlášek na květnové a červnové semináře České lesnické společnosti:

31. 5. 2012 … Tis – dřevina roku. Hotel Roztoky, Roztoky u Křivoklátu. Odborný seminář s exkurzí. Akce se koná za finanční podpory MZe a LČR a zazní velice zajímavé příspěvky o rozšíření a využívání tisu u nás. Více informací na: http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsevents&view=events&layout=show&cid=11:tis-devina-roku-2012&Itemid=54

1. – 2. 6. 2012 … Sika japonský. Škody, perspektiva, metody a technologie výzkumu, možnosti zpracování dat. Trendy v oblasti sledování a výzkumu zvěře. Dubina, Karlovy Vary. Více informací na: http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsevents&view=events&layout=show&cid=15:sika-japonsky-&Itemid=102

5. 6. 2012 … Certifikace v lesním hospodářství. Silvia, Hradec Králové. Odborný seminář představující dva nejrozšířenější certifikační systémy a to od těch nejpovolanějších osob! Nenechte si ujít tuto příležitost dozvědět se na jednom místě během jednoho dne novinky a nejbližší plány dalšího rozvoje těchto certifikačních systémů. Účastníci semináře obdrží sborník se všemi příspěvky, konkrétními čísly, grafy, mapkami. Akce se koná za finanční podpory státního podniku Lesy ČR. Více informací na: http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsevents&view=events&layout=show&cid=16:certifikace-v-lesnim-hospodastvi&Itemid=102

V ceně vložného na každý seminář je občerstvení a kvalitní tištěný sborník, který obdrží účastníci na místě.

Na všechny akce se můžete přihlašovat on-line přes velice jednoduchý formulář na webu ČLS (na detail konkrétní akce se dostanete klikem na výše uvedený odkaz u každé akce nebo po kliku na ikonku kalendáře akcí v pravém sloupci na titulní straně webu www.cesles.cz a pak klikem na název konkrétní akce). Uvidíte, že on-line přihlášení Vám zabere mnohem méně času než vyplnění klasické Word přihlášky. V případě jakýchkoliv komplikací či dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Neodkládejte svoji přihlášku a vyplňte ji ještě dnes!

Neváhejte toto pozvání přeposlat i svým přátelům a známým, které by tyto akce mohly zaujmout!

Lesu zdar!

Vít Skála
tajemník ČLS
tel.: 221 082 384
mobil: 603 584 550