KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci podali  27 770 žádostí o dotace

22/05/12

21.5.2012 Tisková zpráva – Další meziroční nárůst počtu podaných Jednotných žádostí o dotace zaznamenal Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Zatímco v roce 2010 jich obdržel 26 310 a loni 27 481, jen letos jich bylo prozatím podáno již 27 770. Řádná lhůta pro odevzdání žádostí začala 16. dubna a vypršela 15. května, ale žadatelé mají […]

21.5.2012

Tisková zpráva – Další meziroční nárůst počtu podaných Jednotných žádostí o dotace zaznamenal Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Zatímco v roce 2010 jich obdržel 26 310 a loni 27 481, jen letos jich bylo prozatím podáno již 27 770. Řádná lhůta pro odevzdání žádostí začala 16. dubna a vypršela 15. května, ale žadatelé mají ještě 25 dní možnost podat žádost s jednoprocentní sankcí za pozdní podání. Počet žádostí se tak ještě může o několik jednotek či desítek zvýšit.

Ministerstvo zemědělství letos prostřednictvím SZIF podpoří farmáře a zemědělské podniky v rámci sedmi opatření, jichž se podávané Jednotné žádosti týkaly:

  • Jednotná platba na zemědělskou půdu (SAPS)
  • Platby podle článku 68 (tzv. zvláštní podpora na citlivé sektory)
  • Platba v rámci méně příznivých oblastí (LFA)
  • Platba v rámci oblastí NATURA 2000 na zemědělské půdě
  • Platby v rámci Agroenvironmentálního opatření (AEO)
  • Oddělená platba za cukr
  • Oddělená platba za rajčata

„Již dříve jsme oznámili, že na základě letošních žádostí vyplatíme necelých 30 miliard korun,“konstatoval ministr zemědělství Petr Bendl. „To je nezanedbatelný posun oproti předchozímu roku – do této chvíle bylo na opatření sdružená na Jednotné žádosti za rok 2011 vyplaceno zhruba 26,5 miliardy korun. Rozhodnout přitom zbývá již jen o 6 miliónech z jednotné platby na plochu SAPS a o zhruba 220 miliónech z opatření AEO, které se standardně vyplácejí až jako poslední. Celkově tak lze říci, že na základě loňských žádostí už zbývá vyplatit necelé procento prostředků,“ dodal ministr Bendl.

„Faktické výplaty by měly být tradičně zahájeny začátkem finančního roku Evropské unie, tedy 16. října 2012. Finální harmonogram vydávání rozhodnutí zveřejníme do konce srpna,“řekl Roman Boček, náměstek ministra zemědělství, který je současně pověřen řízením SZIF.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe