KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Festival středočeského venkova

14/06/12
MZe ČR

Festival středočeského venkova Datum: 26.6.2012  9:00 – 22:00 Místo konání: Zámecký dvůr ve Všeradicích Organizátor: Spolek pro obnovu venkova Středočeského krajeRadomír Hanačíktel. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍKAZV Praha a Středočeský krajIng. Jitka Vovesná Kontakt: Paed.Dr. Věra Libichovátel. vera.libichova@mze.czMINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍMINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Tématické zaměření akce: Konference: rozvoj venkova, doprava, školství Cílová skupina: partneři, SPOV, MAS, obce Kategorie: Vzdělávací akce (konference, […]

Festival středočeského venkova

Datum: 26.6.2012  9:00 – 22:00
Místo konání: Zámecký dvůr ve Všeradicích
Organizátor: Spolek pro obnovu venkova Středočeského kraje
Radomír Hanačík
tel.
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
KAZV Praha a Středočeský kraj
Ing. Jitka Vovesná
Kontakt: Paed.Dr. Věra Libichová
tel.
vera.libichova@mze.cz
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Tématické zaměření akce: Konference: rozvoj venkova, doprava, školství
Cílová skupina: partneři, SPOV, MAS, obce
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Festival středočeského venkova 2012 – pod záštitou ministra zemědělství ČR Ing. Petra Bendla.

Třetí ročník festivalu je setkáním partnerů Středočeské sítě pro venkov, členů Spolku pro obnovu venkova SK, jeho partnerů, MAS, partnerských organizací i jednotlivců, kteří rozvíjejí středočeský venkov. Letos s konferenčním charakterem a tematy "Středočeský venkov – rozvoj venkova, doprava, školství".

Festival bude opět místem prohloubení vzájemného poznání mezi partnery, aktéry, ovlivňujícími život na venkově, mezi správními orgány, působícími v rozvoji a obnově venkova, ve vzájemném partnerství a spolupráci.

Přílohy