KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pekařské výrobky ze zmrazených polotovarů budou od 1.8.2012 povinně označované

07/08/12
viz. zdroj

31.7.2012 Tisková zpráva – Nebalené pekařské výrobky dopékané v obchodech ze zmrazených polotovarů nebo prodávané rozmrazené hotové produkty budou muset být od 1.8.2012 odlišeny od čerstvě upečených výrobků. Tato povinnost je zakotvena v nové vyhlášce Ministerstva zemědělství upravující značení pekárenských výrobků, která 1. srpna vstoupí v platnost. Ministerstvo vyhláškou reaguje na negativní zkušenosti řady spotřebitelů s dosud […]

31.7.2012

Tisková zpráva – Nebalené pekařské výrobky dopékané v obchodech ze zmrazených polotovarů nebo prodávané rozmrazené hotové produkty budou muset být od 1.8.2012 odlišeny od čerstvě upečených výrobků. Tato povinnost je zakotvena v nové vyhlášce Ministerstva zemědělství upravující značení pekárenských výrobků, která 1. srpna vstoupí v platnost.

Ministerstvo vyhláškou reaguje na negativní zkušenosti řady spotřebitelů s dosud častými záměnami čerstvého a takzvaného dopékaného pečiva. Čerstvým chlebem je tak podle vyhlášky nebalený chléb, jehož výroba od přípravy těsta až po upečení či obdobnou tepelnou úpravu, včetně uvedení do oběhu, nebyla přerušena zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti. Musí být nabízen k prodeji nejpozději do 24 hodin po upečení či podobné tepelné úpravě. Prakticky stejně je definováno čerstvé běžné pečivo a čerstvé jemné pečivo.

„Vzhledem k tomu, že v poslední době vzrostlo množství rozpékaného pečiva na pultech obchodů, považujeme informaci o procesu výroby za natolik zásadní, že by o ní spotřebitel měl vědět a sám se rozhodnout, jakému výrobku dá přednost,“říká ministr zemědělství Petr Bendl s tím, že Ministerstvo se dlouhodobě snaží, aby měl zákazník dostatek informací, na jejichž základě se rozhoduje o nákupu potravin.  

Nově platí ustanovení, že u nebaleného pekařského výrobku a nebaleného cukrářského výrobku, který byl v hotovém stavu zmrazen a spotřebiteli je nabízen po rozmrazení, musí být v obchodě v blízkosti jeho názvu viditelný údaj „rozmrazeno“. Nebalený pekařský výrobek, který byl dokončen ze zmrazeného polotovaru, bude povinně označen údajem „ze zmrazeného polotovaru“.

Sankce za nesprávné označení výrobků stanovuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a v souvislosti s novelou této vyhlášky, která začne zítra platit, nepřináší žádné změny. Obecně je maximální hranice 3 miliony korun.

Jan Žáček
tiskový mluvčí MZe