KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Polní den – Osvědčené a perspektivní odrůdy sóji

14/08/12
viz. zdroj

Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin Zemědělská agentura, s.r.o.   Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje   Procházkovi– Statek Přítoky Vás zvou na    polní den 4. 9.2011 (úterý) v Přítokách „ Osvědčené a perspektivní odrůdy sóji “ Místo konání :    Přítoky u Kutné Hory,  pozemek „Na zádušce“  (u sv. Jána)                             GPS: […]

Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin
Zemědělská agentura, s.r.o.
 
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje
 
ProcházkoviStatek Přítoky
Vás zvou na
 
 polní den 4. 9.2011 (úterý) v Přítokách
„ Osvědčené a perspektivní
odrůdy sóji “
Místo konání :    Přítoky u Kutné Hory,  pozemek „Na zádušce“  (u sv. Jána)
                            GPS: 49°57’35.677"N, 15°14’24.457"E
 
Program :       
9:00  Zahájení polního dne, předpokládaný konec 13:00 hodin
 
            Odborné příspěvky na téma Sója: situace na trhu, proces uznávání osiva – farmářské osivo, vybrané nutriční a antinutriční látky v surových sójových bobech, tvorba krmné dávky, pěstování sóji – praktické rady a návody, diskuze, přednesou :
 
RNDr. Jiří Mach – náměstek ministra pro úsek zemědělských komodit, výzkumu a poradenství, MZe ČR
MVDr. Pavel Bohatec – sekční ředitel Úřadu pro potraviny, MZe ČR
Ing. Vít Procházka / RNDr. Jan Krause – ZIA
                        Ing. Miroslav Hochman, CSc. – APZL
                        Ing. Věra Poláková – ÚKZÚZ Praha
                        Mgr. Magdalena Petrová
                          Ing. Jiří Maceček,  Equicentrum, Ostrava
Ing. Vít Procházka – Statek Přítoky
                        Pavel Vinkler – ZIA
                        Ludwig Asam, Asamhof, Kissing , SRN
          
Po diskusi a výměně zkušeností bude následovat prohlídka šestnácti demonstračních políček sóji („VYVOLENÝCH“ – www.zia.cz ) s odborným výkladem
               
 K účasti jsou přizváni odběratelé a zpracovatelé sóji.   
 
Občerstvení na poli zajištěno.
 
Odborný garant : Pavel Vinkler, Zemědělská agentura, s.r.o. tel.603251681, e-mail:vinkler@zia.cz
 
Organizační garant akce: RNDr. Jan Krause, Zemědělská agentura, s.r.o., tel. 605245499, e-mail:krause@zia.cz
 
Vaši účast potvrďte firmě Zemědělská agentura, s.r.o., tel.261215581, e-mail:  krause@zia.cz nebo KIS Středočeského kraje v Příbrami , tel. 318476222, e-mail.kis.stredocesky@atlas.cz  .

Zařazeno v Akce a semináře