KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Koňská DNA prokázána v hovězím mase v ČR

21/02/13
viz. zdroj

Zdroj: SZPI | 20.2.2013 | Ve vzorcích mražených potravin s mletým hovězím masem, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odebrala v maloobchodní síti v České republice minulý týden, potvrdila analýza DNA přítomnost koňského masa. Protokol o laboratorní zkoušce uvádí: „V analyzovaném vzorku byla metodou PCR a následnou sekvenční analýzou prokázána koňská DNA." Příměs nedeklarovaného […]

Zdroj: SZPI | 20.2.2013 |

Ve vzorcích mražených potravin s mletým hovězím masem, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odebrala v maloobchodní síti v České republice minulý týden, potvrdila analýza DNA přítomnost koňského masa. Protokol o laboratorní zkoušce uvádí: „V analyzovaném vzorku byla metodou PCR a následnou sekvenční analýzou prokázána koňská DNA."

Příměs nedeklarovaného koňského masa byla dosud prokázána u dvou šarží potravin:

Nowaco Lasagne Bolognese – masem plněné těstoviny v rajské omáčce – zmrazené, v balení 400 gramů s označením doby minimální trvanlivosti do 24. 2. 2014, výrobní šarže: 24/02/14 240/12 8:30, země původu: Lucembursko,

Nowaco Lasagne Bolognese – masem plněné těstoviny v rajské omáčce – zmrazené, v balení 400 gramů s označením doby minimální trvanlivosti do 18. 10. 2013, výrobní šarže: 18/10/13 111/12 17:03, země původu: Lucembursko.

Oba vzorky inspekce odebrala v provozovně společnosti Tesco Stores ČR a.s., Rokycanská 1385/130 v Plzni. SZPI nařídila prodejci, aby klamavě označené výrobky neprodleně stáhnul ze své tržní sítě.

Koňské maso není pro člověka škodlivé a je nabízeno k prodeji i v České republice. Prokáže-li laboratorní analýza přítomnost koňského masa ve výrobku a tato složka není označena na obalu potraviny v souladu s požadavky potravinářského práva, jedná se o delikt s právní kvalifikací klamání spotřebitele. Zákon zde umožňuje uložit sankci do výše tří milionů korun.

lasagne

lasagne2

lasagne3