KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Bendl a obchodníci se shodují na větší podpoře domácích potravin

13/02/13

Tisková zpráva – Ministr Petr Bendl se dnes u kulatého stolu sešel s členy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR). Hlavními tématy jednání byla kvalita a bezpečnost potravin, kontroly prodejen a provozoven, polské potraviny, metanolová kauza, připravovaná novela zákona o potravinách a činnost pracovních skupin věnovaná dozoru nad trhem s potravinami a podpoře […]

Tisková zpráva – Ministr Petr Bendl se dnes u kulatého stolu sešel s členy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR). Hlavními tématy jednání byla kvalita a bezpečnost potravin, kontroly prodejen a provozoven, polské potraviny, metanolová kauza, připravovaná novela zákona o potravinách a činnost pracovních skupin věnovaná dozoru nad trhem s potravinami a podpoře českých potravin.

Podpora kvalitních a bezpečných domácích potravin je cílem Ministerstva zemědělství i dvou loni vytvořených pracovních skupin složených ze zástupců Ministerstva a obchodních řetězců. Práce těchto skupin a jejich výsledky byly předmětem dnešního jednání ministra Petra Bendla s obchodníky.

„Obchodníci dali ve svých prodejnách větší prostor domácím potravinám. Vyšli tak vstříc vzrůstajícímu zájmu zákazníků po kvalitním zboží a zároveň podpořili místní zemědělce a výrobce potravin,“ řekl Petr Bendl.

Obchodníci uvedli, že například 80% zboží nabízeného Kauflandem pochází z ČR, v Tescu je to 81%. Ahold se zase zaměřil na regionální, zejména pekárenskou, výrobu.  Dnešní schůzka navázala na předešlá jednání. Ministr Bendl považuje pravidelná setkávání se zástupci obchodních řetězců za důležitá, protože pomáhají kultivovat dodavatelsko-odběratelské vztahy a kulturu prodeje v tuzemském maloobchodu. Podle ministra je komunikace s obchodními řetězci dobře nastavená a už přinesla konkrétní výsledky.

„Důležitá je výměna informací, zkušeností a zpráv o aktuálních problémech mezi úřady a obchodníky, což se nám i díky pracovním skupinám daří. Konkrétním příkladem oboustranně prospěšné spolupráce je chystaná novela o potravinách, ke které zástupci obchodních řetězců připojili své připomínky a Ministerstvo je do připravované normy zapracovalo,“uvedl Petr Bendl.

Ministr zemědělství informoval členy SOCR ČR o tom, jak přípravy novely zákona o potravinách pokračují. Norma, která by měla začít platit od příštího roku, reaguje na nové evropské předpisy, ale i na situaci na českém trhu. Ministr Bendl projednával s členy SOCR ČR také kvalitu nabízených potravin.

„Všichni chceme kvalitní a zároveň bezpečné potraviny, což je hlavním úkolem našich dozorových orgánů. Frekvence kontrol byla loni vysoká, a navíc se nám podařilo zlepšit komunikaci s obchodníky i v této oblasti,“ řekl ministr zemědělství.

Vloni provedli inspektoři Státní veterinární správy (SVS) a Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) 83 tisíc kontrol a dalších 35 tisíc kontrol, při kterých se zaměřili na alkohol v souvislosti s metanolovou aférou. Uložili pokuty v celkové výši přibližně 50 milionů korun. Veterinární správa nejčastěji zjistila prohřešky proti požadavkům na čištění a sanitaci, správnou výrobní praxi, údržbu provozu a označování potravin. Pracovníci SZPI odhalili především nedostatky v hygieně a kvalitě potravin. Často také objevili případy klamání zákazníka a falšování potravin.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe