KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Česká biopotravina roku 2013

23/04/13
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Soutěž je pořádána pod záštitou ministra zemědělství.

Soutěž je kláním s dlouholetou tradicí. O prestižní titul se každoročně uchází desítky výrobků – potravin vyprodukovaných tuzemským ekologickým zemědělstvím. Účast v soutěži nabízí výrobcům biopotravin jedinečnou příležitost pro zviditelnění svých výrobků jak mezi obchodníky samotnými, tak pro zpopularizování mezi širokou veřejností.
Ročník 2013 byl zahájen v 19. dubna 2013 u příležitoisti veletrhu Biostyl v Praze. Registrace výrobků do soutěže skončí v srpnu 2013. Vyhlášení výsledků proběhne v září – Měsíci biopotravin.
Zdroj: pro-bio