KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Příručky pro spotřebitele i výrobce

22/04/13
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Z nabídky Informačního centra bezpečnosti potravin

Publikace E-kódy, Příručka pro provozovatele potravinářských podniků
Informační centrum bezpečnosti potravin nabízí spotřebitelům novou publikaci Přídatné látky v potravinách, kterou vydala Česká technologogická platforma.
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství na základě dohody s pracovní skupinou pro bezpečnost potravin "České technologické platformy pro potraviny" nabízí v omezeném množství publikaci od autora doc. Ing. Luboše Babičky, CSc., "Přídatné látky v potravinách", která je určena spotřebitelům. Publikace byla vytištěna za finanční podpory Ministerstva zemědělství .
Informační centrum bezpečnosti potravin dále nabízí odborné veřejnosti "Příručku pro provozovatele potravinářských podniků", která byla revidována a vydána koncem roku 2012.
Informační centrum bezpečnosti potravin rovněž (zdarma) publikace v omezeném počtu zasílá, stačí je objednat na e-mailové adrese olaf.deutsch@mze.cz. Zájemci si mohou publikace také osobně vyzvednout na Ministerstvu zemědělství (kontakt: Olaf Deutsch, tel.: 607 886 278).
Zdroj: eAGRI

Zařazeno v Bezpečnost potravin