KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci letos podali rekordní počet Jednotných žádostí o dotace elektronicky

05/06/13
MZe ČR

Tisková zpráva – Zemědělci letos podali rekordní počet Jednotných žádostí o dotace. Na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jich dosud přišlo 28 791, zatímco v loňském roce to bylo celkem 27 830. Letos naprostá většina zemědělců podala žádost elektronicky s pomocí pracovníků regionálních odborů SZIF. Žadatelé tak využili jednoduší způsob zaslání žádosti, který začal letos […]

Tisková zpráva – Zemědělci letos podali rekordní počet Jednotných žádostí o dotace. Na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jich dosud přišlo 28 791, zatímco v loňském roce to bylo celkem 27 830. Letos naprostá většina zemědělců podala žádost elektronicky s pomocí pracovníků regionálních odborů SZIF. Žadatelé tak využili jednoduší způsob zaslání žádosti, který začal letos nově fungovat.

Elektronické podání Jednotných žádostí vítězí. Pohodlný a jednoduchý způsob, který umožňuje poslat žádost prostřednictvím online aplikace Portál farmáře za pomoci pracovníků regionálních odborů SZIF (bývalé Agentury pro zemědělství a venkov) letos využilo přibližně 80 % (23 330 žádostí) žadatelů. Loni to bylo pouhé 1 % (375 žádostí) z celkového počtu žádostí.

„Elektronické podání jsme maximálně zjednodušili. Od letošního roku ho mohli přes aplikaci Portál farmáře zaslat žadatelé i bez zaručeného elektronického podpisu. Stačilo, když k elektronicky vyplněné žádosti zaslali potvrzení o podání, anebo ho jednoduše přímo podepsali na místním pracovišti SZIF. Jak je vidět, tak změnu zemědělská veřejnost uvítala,“řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Dalším způsobem, jak žádost podat, bylo přinést ji osobně na místně příslušné pracoviště regionálního odboru SZIF (letos bylo takto podáno 5 317 žádostí), poslat ji poštou (53 žádostí), e-mailem (5 žádostí) nebo přes datovou schránku (86 žádostí).  Vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace by mělo být zahájeno v obvyklém termínu, tedy začátkem finančního roku Evropské unie v druhé polovině října 2013.

„Na základě letos podaných Jednotných žádostí rozdělíme mezi příjemce přibližně třicet miliard korun. Konečnou částku může ještě ovlivnit vývoj směnných kurzů,“ řekl ministr Petr Bendl.

Řádný termín pro odevzdání žádostí začal 16. dubna a skončil 15. května, nicméně žadatelé ještě mohou využít 25 denní lhůtu pro pozdní podání žádosti s jednoprocentní sankcí za každý pracovní den. Konečný počet žádostí se tak ještě může nepatrně změnit.

Ministerstvo zemědělství letos prostřednictvím SZIF podpoří farmáře a zemědělské podniky v rámci Jednotné žádosti u těchto opatření:

·         Jednotná platba na plochu (SAPS)

·         Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

·         Zvláštní podpora na tele masného typu

·         Zvláštní podpora na bahnice, popř. kozy, pasené na travních porostech

·         Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu

·         Zvláštní podpora na chmel

·         Oddělená platba za cukr (SSP)

·         Oddělená platba za rajčata (STP)

·         Platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA)

·         Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě

·         Agroenvironmentální opatření (AEO)

Tiskové oddělení MZe