KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Holanďané mají v oblibě "trvale udržitelné" potraviny

10/07/13

  Autor : Ing. Dana Nehasilová Podíl trvale udržitelných potravin na celkových tržbách za potraviny činil v Nizozemsku v roce 2012 podle výsledků aktuální studie LEI 5,4 %. (ÚZEI, Agronavigator.cz) – Atributy jako ekologické, přátelské ke zvířatům a společensky přijatelné hrají podle jedné aktuální studie Institutu agrární ekonomie (LEI) se sídlem ve Wageningenu u nizozemských spotřebitelů […]

  Autor : Ing. Dana Nehasilová

Podíl trvale udržitelných potravin na celkových tržbách za potraviny činil v Nizozemsku v roce 2012 podle výsledků aktuální studie LEI 5,4 %.
(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Atributy jako ekologické, přátelské ke zvířatům a společensky přijatelné hrají podle jedné aktuální studie Institutu agrární ekonomie (LEI) se sídlem ve Wageningenu u nizozemských spotřebitelů při rozhodování o tom, jaké potraviny při nákupu zvolit, stále významnější roli. Z výsledků studie vyplynulo, že se výdaje za nákup „trvale udržitelných“ potravin nizozemských spotřebitelů v průběhu loňského roku zvýšily v meziročním srovnání o více než jednu čtvrtinu na celkových 2,2 mld. €, zatímco celkové tržby za potraviny vzrostly o pouhých 0,8 % na 40,7 mld. €. To znamená, že podíl trvale udržitelných potravin na celkových tržbách za potraviny v roce 2012 podle LEI činil 5,4 %, zatímco v roce 2011 to bylo pouze 4,4 %. 
 
K nejvýznamnějšímu nárůstu odbytu došlo u komodity vepřové maso produkované ohleduplně ke zvířatům ztržňované pod specializovanou značkou „Beter Leven (Lepší život)". Příjmy z prodeje masa této značky stouply o 146,6 mil. €, tj. o 48 % na 458 mil. €. Druhý největší absolutní nárůst podle wageningských vědců zaznamenal odbyt ekologického zboží a to o 117 mil. €. Tento tržní segment tak s výnosy ve výši 934,3 mil. € zaujal ve skupině trvale udržitelných potravin nejvýznamnější pozici před masem značky „Beter Leven“. (AgE)
 

Zařazeno v Bezpečnost potravin