KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin v ČR k 23.7.2013

29/07/13

23.7.2013 informace ke sklizni obilovin a řepky v České republice Přes opožděný nástup žňových prací, které letos začaly ve 28. týdnu, se žně v ČR v 30. týdnu začínají rozbíhat. K uspíšení sklizně navíc napomáhá i současné suché a teplé počasí. Nejvíce v posledním týdnu pokročila sklizeň ozimého ječmene, kterého je k datu 23. 7. 2013 v ČR sklizeno 56,6 % […]

23.7.2013

informace ke sklizni obilovin a řepky v České republice

Přes opožděný nástup žňových prací, které letos začaly ve 28. týdnu, se žně v ČR v 30. týdnu začínají rozbíhat. K uspíšení sklizně navíc napomáhá i současné suché a teplé počasí. Nejvíce v posledním týdnu pokročila sklizeň ozimého ječmene, kterého je k datu 23. 7. 2013 v ČR sklizeno 56,6 % ploch. Oproti stavu ze stejného období minulého roku, kdy bylo sklizeno již kolem 70 % ploch ozimého ječmene, je však nadále patrné zpoždění odhadované na 10 – 14 dní. Sklizeň ostatních obilovin je stále teprve v začátcích. V Jihomoravském a Zlínském kraji, kde jsou žně díky jejich dřívějšímu nástupu nejvíce pokročilé, se z ostatních obilovin začíná sklízet především pšenice ozimá.

Celkem je v ČR sklizeno 61,6 tis. ha (4,7 %) obilovin s produkcí 335,3 tis. tun a průměrným výnosem 5,44 t/ha. Nejvyšší výnosy obilovin kolem 5,7 t/ha jsou hlášeny z kraje Jihomoravského a z Vysočiny. Nejnižší výnosy obilovin kolem 3,9 t/ha byly zaznamenány v kraji Plzeňském.

Sklizeno je k aktuálnímu datu zatím pouze 10,9 tis. ha (2,6 %) plochy řepky, z čehož je patrné ve srovnání s rokem minulým, kdy bylo ve stejném období sklizeno již 73 tis. ha (19 %), výrazné zpoždění. Produkce řepky zatím dosahuje 36 497 t s průměrným hektarovým výnosem 3,36 t/ha. Nejvyšších výnosů kolem 3,9 t/ha dosahuje řepka v Olomouckém kraji.

V roce 2012 bylo ke dni 24. 7. 2012 sklizeno v ČR celkem 105,2 tis. ha obilovin (7,95 %) s produkcí 423,5 tis. tun a průměrným výnosem 4,03 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 67,7 tis. ha s produkcí 281,3 tis. tun a průměrným výnosem 4,15 t/ha.

Přílohy

Zdroj: MZe