KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Edukační centrum v Sázavském klášteře seznámi děti s českými dějinami

08/10/13

  Seznámit děti s českými dějinami, vzbudit v nich zájem o historii a památky je cílem programu Po stopách sv. Prokopa, kterým zahájilo pilotní provoz Edukační centrum Sázavského kláštera. Program je určen pro žáky 4. až 7. tříd základních škol. V letošním roce je pro zúčastněné školy zdarma, od jara 2014 bude jako součást standardní nabídky kláštera zpoplatněn. […]

 
Seznámit děti s českými dějinami, vzbudit v nich zájem o historii a památky je cílem programu Po stopách sv. Prokopa, kterým zahájilo pilotní provoz Edukační centrum Sázavského kláštera. Program je určen pro žáky 4. až 7. tříd základních škol. V letošním roce je pro zúčastněné školy zdarma, od jara 2014 bude jako součást standardní nabídky kláštera zpoplatněn.
 
„Cílem programu je vytvořit zejména u místních dětí vztah k památkám v regionu. Chceme, aby se zajímaly o příběhy, které se k daným místům váží. Prostřednictvím těchto příběhů pak děti učíme třeba o počátcích dějin českého státu nebo o počátcích dějin církve,“ řekla středočeská koordinátorka vzdělávacích programů Národního památkového ústavu (NPÚ) Anna Svobodová. Program Po stopách sv. Prokopa je součástí projektu Památky nás baví, který NPÚ realizuje.
 
Program navazuje na předměty dějepis a výtvarná výchova a je primárně zaměřen na osobnostní a sociální výchovu dítěte. V rámci pilotního provozu nabízí téma založení Sázavského kláštera a osobnost sv. Prokopa v kontextu českých dějin, okrajově si všímá témat mnišství a života v klášteře. Účastníci se podívají do klášterních interiérů i exteriérů, budou plnit různé úkoly a na závěr je čeká výtvarná dílna. Program trvá přibližně 120 minut a jeho ukončení může proběhnout u nedaleké studánky Vosovka.
 
Program vychází z dlouhodobějšího záměru správy Sázavského kláštera vytvořit vzdělávací program pro základní školy a navazuje na pracovní list Po stopách sv. Prokopa, který byl již v klášteře vyzkoušen. Podrobné informace jsou na http://www.pamatkynasbavi.cz/ec-velreusy-sazavsky-klaster. Na program je nutné se objednat u Anny Svobodové, tel.: 777 454 386, e-mail: svobodova.anna@stc.npu.cz.
 
Se sv. Prokopem mohou děti putovat českými dějinami a okusit atmosféru specifického místa, kde mnich konal své malé i velké zázraky. Když do Sázavy před více než tisíci lety přišel, byla tu jen pustina, zbytky prastarých osídlení a všude plno nebezpečí. Obklopovaly ho hluboké lesy s divokými zvířaty, krajem se toulali podivní lidé. Všude byl strach, z hladu, válek, nemocí, záplav, i ze zlých duchů. Vyprávělo se, že právě tady, v jeskyni nad řekou Sázavou, sídlí ďáblové. Prokop byl ale odvážný, a usídlil se tady, aby s nimi vedl boj a porazil je. Prokopovými zbraněmi nebyl meč nebo šípy, ale tvrdá práce, posty a modlitba. Stal se poustevníkem. Stával se moudřejším a pochopil, že největší zbraní proti zlu je být dobrým člověkem. Kolem poustevny začalo být brzy rušno. Prokopa začali navštěvovat lidé a prosili ho o poučení, radu nebo uzdravení. Později na tomto místě vznikl klášter, který dodnes odráží dějiny naší země od 11. století až do novověku.
 
Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví