KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kalkulačka usnadní zemědělcům rozhodnutí, zda požádat o Přechodnou vnitrostátní podporu

29/10/13

24.10.2013 Tisková zpráva – Usnadnit žadatelům rozhodnutí, zda v tomto roce podají žádost o Přechodnou vnitrostátní podporu (PVP) má kalkulace předběžné výše této podpory na úrovni farmy. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vytvořilo nástroj pro kalkulaci orientační výše podpory. Podávání žádostí o poskytování PVP (dříve národní doplňkové platby TOP-UP) […]

24.10.2013

Tisková zpráva – Usnadnit žadatelům rozhodnutí, zda v tomto roce podají žádost o Přechodnou vnitrostátní podporu (PVP) má kalkulace předběžné výše této podpory na úrovni farmy. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vytvořilo nástroj pro kalkulaci orientační výše podpory. Podávání žádostí o poskytování PVP (dříve národní doplňkové platby TOP-UP) končí 1. listopadu tohoto roku.

Důvodem pro kalkulaci orientační výše podpory je snížení plateb v důsledku modulace, která tento rok stejně jako v předchozím roce u plateb TOP-UP negativně ovlivní vyplácení podpory českým zemědělcům.

V některých případech může u žadatelů s vysokým podílem celkové sumy přímých plateb nastat situace, kdy může případná částka snížení v důsledku modulace převýšit nárok na PVP před uplatněním modulace. V tomto případě nelze vyloučit, že po snížení v důsledku modulace bude nárok na PVP u žadatele nulový (viz příloha Metodika kalkulačky pro orientační propočet snížení PVP v roce 2013 v důsledku uplatnění principu modulace plateb).

Předběžná kalkulace umožní vyhnout se případným žádostem, u nichž by byl nárok na vyplacení roven nule, a vyhnout se tak zvýšené administrativní zátěži jak na straně potenciálních žadatelů, tak Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Tento nástroj slouží pouze jako orientační pomůcka pro odhad celkového nároku na PVP po modulaci, přičemž vlastní rozhodnutí o podání žádosti je zcela v kompetenci žadatele.

V příloze:

1/ Kalkulačka pro výpočet dopadů modulace na PVP v roce 2013

2/ Metodika kalkulačky pro orientační propočet snížení PVP v roce 2013 v důsledku uplatnění principu modulace plateb.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Přílohy