KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu v rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy

14/10/13

11.10.2013 Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu v rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) pro rok 2013 ve výši 6 068,88 korun na hektar. SAPS je plně hrazen z evropských peněz. Jednotná platba na plochu zemědělské půdy je hlavní platbou přímých plateb. Může o ni žádat fyzická nebo právnická osoba […]

11.10.2013

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu v rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) pro rok 2013 ve výši 6 068,88 korun na hektar. SAPS je plně hrazen z evropských peněz.

Jednotná platba na plochu zemědělské půdy je hlavní platbou přímých plateb. Může o ni žádat fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu, která je na žadatele vedena v Evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (tzv. LPIS) a splní všechny podmínky pro vyplácení této platby. Na tuto platbu, plně hrazenou z evropských peněz, bylo pro rok 2013 vyčleněno zhruba 21,429 mld. Kč.

Čeští zemědělci získají za rok 2013 v rámci SAPS více peněz než v loňském roce, kdy bylo na tuto platbu určeno necelých 19 mld. Kč a sazba činila 5 387,30 Kč/ha. Je to proto, že přímé platby pro nové členské státy Evropské unie se od roku 2004 postupně zvyšovaly. Čeští zemědělci v roce 2012 měli nárok na 90 % z částky, kterou dostávají farmáři ve starých členských zemích, a plného vyrovnání přímých plateb bylo dosaženo v roce 2013.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe