KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovení sazby SAPS na rok 2013

21/10/13

Jednotná platba na plochu (SAPS) Stanovení sazby SAPS 2013 a vydávání zálohových rozhodnutí Pro žadatele, kteří žádají o dotaci v rámci opatření 16. 10. 2013 začíná vydávání rozhodnutí o platbě zálohy na SAPS. V souladu s evropskou legislativou bude SZIF provádět výplatu zálohových plateb ve výši 50 %. Platby budou následovat ihned po vydání rozhodnutí […]

Jednotná platba na plochu (SAPS)

Stanovení sazby SAPS 2013 a vydávání zálohových rozhodnutí

Pro žadatele, kteří žádají o dotaci v rámci opatření

16. 10. 2013 začíná vydávání rozhodnutí o platbě zálohy na SAPS. V souladu s evropskou legislativou bude SZIF provádět výplatu zálohových plateb ve výši 50 %. Platby budou následovat ihned po vydání rozhodnutí bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí, neboť toto rozhodnutí o výplatě zálohy SAPS nemá odkladný účinek!

Rozhodnutí o doplatku bude vydáváno od 1. 12. 2013. Výplata doplatku bude následovat po nabytí právní moci rozhodnutí o doplatku!

Konečný termín pro výplatu dotace je 30. 6. 2014.

Ing. Vítězslav Vopava

ředitel odboru PP a environmentálních podpor

Jednotná platba na plochu (SAPS), byla stanovena sazba pro letošní rok ve výši 6 068,88 Kč na hektar zemědělské půdy.