KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Semináře pro lesníky a dřevaře

15/11/13

Vážení lesníci, dřevaři a všichni, kteří pracujete se dřevem, nařízení Rady EU a Evropského parlamentu č. 995/2010, které nabylo účinnosti 3.3.2013 přináší nové povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Dlouho nebylo zřejmé, co to konkrétně bude znamenat pro tuzemské vlastníky lesa a ty, kteří u nás se dřevem obchodují. Na podzim […]

Vážení lesníci, dřevaři a všichni, kteří pracujete se dřevem,

nařízení Rady EU a Evropského parlamentu č. 995/2010, které nabylo účinnosti 3.3.2013 přináší nové povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Dlouho nebylo zřejmé, co to konkrétně bude znamenat pro tuzemské vlastníky lesa a ty, kteří u nás se dřevem obchodují. Na podzim tohoto roku byl ukončen legislativní proces v této oblasti a jsou již zkušenosti z prvních kontrol u tzv. "povinných subjektů".

Jelikož se problematika týká velmi širokého okruhu osob a povědomí dosud není příliš veliké, pořádáme na přelomu listopadu a prosince ve spolupráci s UZEI sérii školení na toto téma. Lektory budou ti, kteří mají informace z "první ruky" a kteří sami provádí kontroly. Na školení se tak dozvíte v souhrnné podobě nejen jaký je aktuální stav této problematiky, ale i některé konkrétní poznatky z dosavadní praxe.

Jelikož téma je zcela nové a ne všechny procesy jsou ještě zcela usazené, budou školení sloužit i jako sběr zpětné vazby od těch, na které tato legislativa doléhá. Veškeré podněty a dotazy vzešlé na školeních budou předány UZEI a MZe a budou zohledňovány při tvorbě a úpravě konkrétních metodických pokynů. Na WWW stránkách pak zveřejníme přehled nejčastějších otázek a odpovědí na ně. Máte tak jedinečnou možnost zapojit se do procesu tvorby konkrétních pravidel!

Školení proběhnou téměř paralelně na 10 místech České republiky. Program bude všude stejný, proto si můžete vybrat to místo, které vám geograficky nejvíce vyhovuje. Více informací, včetně detailního programu školení s možností přihlašování najdete na našich WWW stránkách: bit.ly/1aG5DVE

Účast je zdarma!

Lesu zdar

Vít Skála, tajemník ČLS