KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seminář: Optimální postupy při odchovu telat a mladého skotu jako cesta ke konkurenceschopnosti stád skotu

02/12/13

Z E M Ě D Ě L S K Ý   S V A Z   ČR     Vás zve na seminář   Optimální postupy při odchovu telat a mladého skotu jako cesta   ke konkurenceschopnosti stád skotu zaměřený na ztráty spojené s úhyny a odchovem telat, na chyby při odchovu telat  v období rostlinné výživy a při následném odchovu jalovic, kde chyby […]

Z E M Ě D Ě L S K Ý   S V A Z   ČR

 
 
Vás zve na seminář
 
Optimální postupy při odchovu telat a mladého skotu jako cesta
 
ke konkurenceschopnosti stád skotu

zaměřený na ztráty spojené s úhyny a odchovem telat, na chyby při odchovu telat

 v období rostlinné výživy a při následném odchovu jalovic, kde chyby při výživě a

 ustájení negativně ovlivňují růst a vývoj.

 
Cílem semináře je výrazné zvýšení odborných znalostí při odchovu telat v období prvních dnů života telat, mlezivové, mléčné a startérové výživy, bezproblémového odstavu a přechodu na skupinové ustájení v kategorii telat v období rostlinné výživy. Zároveň se chovatelé seznámí s úspěšnými metodami odchovu jalovic, včetně optimální a efektivní doby jejich zapouštění, která může ovlivnit ekonomiku produkce celého stáda.
 
 
Semináře jsou pořádány v rámci Programu rozvoje venkova,
Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost
 
Termín a místo konání:
5.12.2013 Restaurace SPZV Ostředek, 257 24 Chocerady

Zemědělský svaz České republiky


P R O G R A M   S E M I N Á ř E

 
 
Optimální postupy při odchovu telat a mladého skotu jako cesta ke konkurenceschopnosti stád skotu
 
 
5.12.2013 Restaurace SPZV Ostředek ,257 24 Chocerady
8.30 – 9.00           Prezence účastníků
9.00 – 15.00
 
·       Úvod do problematiky- současný stav v ČR a ve světě, prognózy vývoje
·       Ošetřovatelské rutiny před, při a po porodu
·       Rozhodující časy pro dýchání, napojení mlezivem a přesun telete mimo porodnu
·       Označování telat
·       Technologické požadavky na porodní kotec (box), individuální vers. skupinový
·       Zásady mlezivové výživy
·       Zásady krmení mléčným nápojem, předkládání startéru a napájení vodou
·       Individuální vers. skupinový kotec
·       Tepelný a chladový stres
·       Okyselování mléčného nápoje
·       První pomoc při výskytu průjmů, chřipek nadýmání a p.,
·       Vakcinace, aditiva, ošetřovatelská péče v období mléčné výživy
·       Zásady odchovu ve „školkovém“ období
·       Zásady odchovu v období rostlinné výživy
·       Hodnocení kondice
·       Hlavní zásady pro kvalitní a welfare odchov jalovic v intencích  Cross Compliance
·       Metody a způsoby ustájení jalovic
·       Hlavní zásady výživy jalovic
·       Metody vyhledávání říje, synchronizace říje u jalovic
·       Ošetřování paznehtů
·       Opatření proti mastitidám v předlaktačním období
·       Porodní boxy – zásady
·       Ekonomika, ztráty, rezervy
 
Lektor:       Doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.
 
 
 
Organizační pokyny a přihláška
 
Účast na semináři včetně podkladových materiálů je zdarma. Stravování bude zajištěno.   
 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 3.12.2013 na adresu:
František Jirota
ZS ČR ú.o.Benešov a Praha-západ
Vnoučkova 2008
256 37 Benešov
Mobil: 737 164 242
Mail: szds.benesov@cbox.cz ; mhd benesov@quick.cz
 
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz
 
 
 
 
 
_________________________________zde oddělte_________________________________
Přihláška
na seminář „Optimální postupy při odchovu telat a mladého skotu jako cesta ke konkurenceschopnosti stád skotu“, 5.12.2013 restaurace SPZV Ostředek, 257 24 Chocerady
 
 
Jméno účastníka:…………………………………………………………………………………
Organizace, farma…..……………………………………………………………………………
Adresa:…………………………………………………………………………………………..
IČO:……………………………………………………………………………………………
E-mail a tel:………………………………………………………………………………………
 
 
Podpis účastníka: