KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 – 2020

24/01/14
Ing. Aneta Nosková / KIS Vysočina

Vydáno: 22.1.2014 Autor: Odbor bezpečnosti potravin, MZe Schválená vládou ČR dne 8. 1. 2014 Usnesením vlády České republiky č. 25 ze dne 8. ledna 2014 byla schválena nová Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 – 2020 (dále jen "Strategie"). Schválením dokumentu vláda ČR potvrdila, že otázky bezpečnosti potravin a výživy jsou nadále jedněmi z jejích […]

Vydáno: 22.1.2014

Tisk článku
Autor: Odbor bezpečnosti potravin, MZe
Schválená vládou ČR dne 8. 1. 2014

Usnesením vlády České republiky č. 25 ze dne 8. ledna 2014 byla schválena nová Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 – 2020 (dále jen "Strategie"). Schválením dokumentu vláda ČR potvrdila, že otázky bezpečnosti potravin a výživy jsou nadále jedněmi z jejích priorit. Na přípravě dokumentu se podílela především Ministerstva zemědělství a zdravotnictví, ve spolupráci s ostatními rezorty a dalšími vládními a nevládními organizacemi.
Strategie je rozdělena do několika částí. V první části stručně popisuje současný stav zajištění bezpečnosti potravin v ČR, definuje jeho hlavní prvky, zdůrazňuje význam spolupráce v oblasti bezpečnosti potravin na národní úrovni a vyzdvihuje spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Dokument v této první části také popisuje aktuální situaci v oblasti výživy, která je jedním z klíčových faktorů primární prevence nejčastěji se vyskytujících chronických neinfekčních onemocnění (onemocnění srdce a cév, diabetes mellitus 2. typu, hypertenzní nemoc atd.).
V druhé části Strategie přináší východiska pro stanovení priorit. Uvedena je zde celá řada pozitivních a negativních trendů vč. popisu situace v oblasti legislativy, které charakterizují současnou situaci v oblasti bezpečnosti potravin a v oblasti výživy. Na základě uvedených charakteristik jsou v třetí části dokumentu definovány konkrétní priority pro období let 2014 – 2020, vč. uvedení zodpovědného rezortu či organizace.

DOKUMENT: Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 – 2020

Zdroj: Ministerstvo zemělství, Odbor bezpečnosti potravin

– See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/strategie-bezpecnosti-potravin-a-vyzivy-2014-2020.aspx#sthash.A1JAAeWI.dpuf