KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci dostanou v letošním roce více peněz na chov krav, ovcí a koz

06/01/14

  2.1.2014 Tisková zpráva – V roce 2014 získají chovatelé krav, ovcí, koz a pěstitelé chmele nebo brambor na výrobu škrobu vyšší dotace než v roce 2013. Ministerstvo zemědělství využije článku 68 nařízení Rady EU a poskytne jim dotaci v maximální možné výši 6,5 % vnitrostátního stropu pro přímé platby. Ministerstvo zemědělství podpoří v letošním roce […]

 

2.1.2014

Tisková zpráva – V roce 2014 získají chovatelé krav, ovcí, koz a pěstitelé chmele nebo brambor na výrobu škrobu vyšší dotace než v roce 2013. Ministerstvo zemědělství využije článku 68 nařízení Rady EU a poskytne jim dotaci v maximální možné výši 6,5 % vnitrostátního stropu pro přímé platby.

Ministerstvo zemědělství podpoří v letošním roce chovatele přežvýkavců dotacemi v maximální možné výši, kterou umožňuje legislativa EU pro rok 2014. Spolu s pěstiteli chmele a brambor na výrobu škrobu dostanou přibližně 57 milionů eur, zatímco v loňském roce to bylo necelých 32 milionů eur. Ministr zemědělství Miroslav Toman rozhodl o využití možnosti, stanovené nově evropskou legislativou, která umožňuje maximálně navýšit objem zvláštní podpory na 6,5 % vnitrostátního stropu pro přímé platby. V roce 2013 byla tato podpora ve výši 3,5 %.

Podpora živočišných komodit je prioritou Ministerstva zemědělství, protože vytváří přidanou hodnotu nabídky více pracovních míst zejména na venkově. Také proto budou v letošním roce dotace do živočišné výroby výrazně vyšší, přestože celkově se objem přímých plateb pro Českou republiku mírně sníží z 909 milionů eur (v roce 2013) na 875 milionů eur (v roce 2014). Snížení je vynuceno nižším rozpočtem celé Evropské unie v letech 2014 až 2020.

V roce 2015 skončí takzvané přechodné období a pro členské státy Evropské unie začne platit reformovaná Společná zemědělská politika s pozměněným systémem dotací. Výše jednotkových podpor (tj. na kus dobytka), tak může být vzhledem k možnosti podpořit více kategorií zvířat v rámci sektorů přežvýkavců nižší, než jak bude platit v roce 2014. 

Dana Večeřová 

ředitelka Odboru komunikace MZe