KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Největší výstava map

27/03/14
Ing. Aneta Nosková / KIS Vysočina

Nejrozsáhlejší soubor starých lesních map a map souvisejících s hospodařením v lesích na TechAgro. Zdroj: silvarium.cz

Petr Fencl        

 

Národní zemědělské muzeum Praha představí na veletrhu Techagro, Silva Regina, Animal Vetex, Biomasa 2014 v Brně na přelomu března a dubna tohoto roku zatím nejrozsáhlejší soubor starých lesních map a map souvisejících s hospodařením v lesích. Jde především o rukopisné mapy v časovém rozmezí od 16. do 20. století. Kopie (faksimile) map jsou vytištěny na plátně v původní velikosti. Mapy budou na výstavě členěny do tematických skupin, jako jsou počátky zobrazování lesů na mapách, počátky lesnického mapování, katastrální mapy a geometrické plány, plavební a rybniční mapy a další. Celkem bude vystaveno 150 kusů starých map, které svým kartografickým obsahem a zpracováním lze považovat za unikátní kartografická díla. Návštěvníci mohou zhlédnout velké nástěnné mapy, které reprezentovaly příslušný majetek, a také části unikátních map, jako je např. plavební mapa řeky Otavy z roku 1797, jejíž celková délka je neuvěřitelných 43 metrů. Vystavené mapy dokladují vysokou úroveň hospodaření v lesích na území ČR v minulých stoletích. Soubor map bude vystaven v rámci doprovodného programu lesnického veletrhu Silva Regina na první galerii pavilonu Z po celou dobu konání veletrhu, tj. od 30. 3 . do 3. 4. 2014 na brněnském výstavišti. Vystavované mapy jsou součástí digitální sbírky map a plánů Národního zemědělského muzea. Díky dlouhodobé spolupráci mezi NZM a archivy ČR (Národním archivem, státními oblastními a zemskými archivy) byly vybrané mapy digitalizovány tak, aby mohly být zpřístupněny odborné i laické veřejnosti.

Od 1. ledna 2014 je v provozu také mapový server Národního zemědělského muzea www.starelesnimapy. cz, na kterém je možné některé z vystavených map zhlédnout. Na tomto webovém portálu jsou dále představeny zpracované zahradní plány významných českých zahradních architektů.