KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci mohou začít podávat žádosti o podporu pojištění hospodářských zvířat a plodin

04/03/14

  28.2.2014 Tisková zpráva – Od začátku března začne Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) přijímat žádosti o finanční podporu zemědělského pojištění. Zemědělci mohou žádat o dotace na pojištění hospodářských zvířat a polních i speciálních plodin. Příjem žádostí skončí 1. října 2014. Celkem 250 milionů korun rozdělí letos PGRLF mezi zemědělce jako příspěvek […]

 

28.2.2014

Tisková zpráva – Od začátku března začne Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) přijímat žádosti o finanční podporu zemědělského pojištění. Zemědělci mohou žádat o dotace na pojištění hospodářských zvířat a polních i speciálních plodin. Příjem žádostí skončí 1. října 2014.

Celkem 250 milionů korun rozdělí letos PGRLF mezi zemědělce jako příspěvek na pojištění plodin a zvířat. Finanční podpora je určená na pojištění škod způsobených na plodinách a zvířatech nepříznivým počasím, požárem nebo nebezpečnými nákazami.

Výši letošní podpory stanoví PGRLF podle počtu došlých žádostí a výše uhrazeného pojistného. Loni vyplatil 50% podíl na pojištění speciálních plodin (např. réva vinná, chmel, ovoce a zelenina) a hospodářských zvířat, 18 % získali zemědělci na pojištění polních plodin.

Žádosti o podporu mohou zájemci podávat od 1. března písemně nebo osobně na místně příslušných pracovištích Státního zemědělského intervenčního fondu, na Agenturách pro zemědělství a venkov Ministerstva zemědělství i prostřednictvím PGRLF. Zásady pro poskytování finanční podpory, stejně jako formulář žádosti, najdou zemědělci na internetových stránkách www.pgrlf.cz, v sekci Ke stažení.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe