KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Přihlaste svou farmu do nového ročníku projektu "Poznej svého farmáře"

25/10/14
Ing. Aneta Nosková / KIS Vysočina

Zdroj MZe

Hospodaříte na vlastní farmě a máte vlastní výrobu s finálními produkty jako maso, sýry, zelenina atd.? Přihlaste svou farmu do projektu a propagujte tak nejen své hospodářství, ale i spotřebu regionálních potravin!

Poznej svého farmáře 2015

Ministerstvo zemědělství hledá pro letos velmi úspěšný projekt Poznej svého farmáře majitele menších farem s vlastní produkcí, kteří by se chtěli zapojit do podpory menších farem a kvalitních potravin.

V rámci projektu se uskuteční v každém kraji, tedy na 13ti místech půldenní setkání se zábavným programem, ochutnávkami a farmářským trhem pro veřejnost. Proběhne na vybraných farmách a přizváni budou i farmáři z okolí. 

Po velmi úspěšném zahajovacím ročníku 2014, hledáme farmáře pro další ročník. Dejte svým potenciálním zákazníkům vědět, že tu jste a nabízíte kvalitní produkty!

Celou akci včetně propagace, stejně jako finanční kompenzaci pro hostitelskou farmu, zajišťuje Ministerstvo zemědělství.

Zaujala Vás naše nabídka a chcete se stát součástí projektu?

Výborně, kontaktujte nás na poznejfarmare@mze.cz. Uzávěrka přihlášek je 30. 11. 2014.

Blíže o projektu:

Celý projekt pořádá a hradí Ministerstvo zemědělství. Je určen na podporu malých, často začínajících zemědělců, kteří nemají dostatek prostředků na vlastní prezentaci. Veřejnost pak dostává kompletní informaci o producentech, nabízejících prodej přímo ze dvora, ve svém blízkém okolí.

V roce 2014  proběhlo 5 akcí  po celé ČR. Na farmách, jejichž majitelé se do projektu přihlásili, proběhl „Den otevřených vrátek“, během kterého měli možnost prezentovat svoji výrobu a produkci. Zájem široké veřejnosti předčil všechna očekávání, protože návštěvnost akcí se pohybovala od pěti set do tisíce lidí.

Za velký přínos projektu považuje MZe i to, že na pořádající farmě dostávají bezplatně možnost prezentace formou  Farmářského trhu i sedláci z blízkého okolí a návštěvníci tak odcházejí z akcí nejen s bohatým nákupem kvalitních potravin, ale hlavně také s kontakty na farmáře, ke kterým si mohou pro výrobky v budoucnu dojíždět. Farmáři tak navázali řadu nových kontaktů se svými potenciálními zákazníky a naopak návštěvníci prožili příjemný den plný her pro děti, soutěží, a ochutnávek kvalitních potravin.

Zájem veřejnosti předčil všechna očekávání. Návštěvnost se pohybovala od pěti set, do tisíce lidí. A pro velký úspěch letošního prvního ročníku rozhodl ministr zemědělství Marian Jurečka o pokračování projektu i v příštím roce.

Den otevřených vrátek tak proběhne už ve všech krajích naší republiky a MZe proto aktuálně hledá dalších třináct farem, které se budou chtít do projektu zapojit.

Informace a fotogalerie z minulého ročníku projektu najdete nawww.jentodobre.cz/poznejsvehofarmare.