KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Příjem Jednotné žádosti 2015

12/02/15

  11.02.2015 Praha 11. února 2015 – Jednotná žádost, prostřednictvím které zemědělci každoročně žádají o dotace na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova, v letošním roce dozná podstatných změn. Vzhledem k významnosti těchto změn se Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodl intenzivněji komunikovat se žadateli také prostřednictvím nevládních organizací, webu a cíleně zasílaných […]

 

11.02.2015

Praha 11. února 2015 – Jednotná žádost, prostřednictvím které zemědělci každoročně žádají o dotace na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova, v letošním roce dozná podstatných změn. Vzhledem k významnosti těchto změn se Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodl intenzivněji komunikovat se žadateli také prostřednictvím nevládních organizací, webu a cíleně zasílaných informací jednotlivým žadatelům.

Základním předpokladem pro zdárné přijetí Jednotné žádosti 2015 je platný legislativní základ, tedy nařízení vlády pro jednotlivá opatření. Začátek příjmu žádostí je naplánován na duben 2015, a to nejpozději do 15. dubna s ohledem na nabití právní moci příslušných nařízení vlády pro Jednotnou žádost. Zemědělci tedy budou moci podávat žádost ve „standardním“ termínu, na který jsou zvyklí z předchozích let.

Hlavními novinkami pro žadatele od roku 2015 jsou zejména povinná podmínka být evidován jako zemědělský podnikatel, poskytování dotací pouze aktivním zemědělcům, možnost získání 25% prémie na prvních 90 hektarů k platbě SAPS pro mladé zemědělce nebo rozšíření počtu podporovaných komodit. Nově mohou žadatelé obdržet také dotaci na ozelenění – tzv. greening, v rámci této platby bude v Jednotné žádosti požadováno uvedení konkrétní plodiny pro jednotlivé díly půdních bloků.

Zemědělskou veřejnost bychom rádi informovali, že bude možné využít poradenské služby na našich okresních pracovištích Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL), jejichž seznam je uveřejněn na webových stránkách www.szif.cz, záložka kontakty/regionální odbory. Uvedená pracoviště budou v průběhu března, nejpozději na začátku dubna organizovat školení pro zemědělce a zároveň budou potřebné informace vyvěšeny na webových stránkách SZIF a Portálu farmáře.

SZIF vytvoří bezodkladně po schválení jednotlivých nařízení vlády „Příručku Jednotné žádosti 2015“, která bude obsahovat souhrnné informace o konkrétních podmínkách pro podání žádosti, včetně dokladování jejich plnění žadateli. Tato příručka bude k dispozici v elektronické podobě na okresních pracovištích OPŽL, dále bude uveřejněna na webových stránkách SZIF a Portálu farmáře.

SZIF vyvíjí maximální úsilí, aby zemědělská veřejnost byla dostatečně informována a příjem Jednotné žádosti mohl probíhat plynule i v novém programovém období.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF