KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA

04/06/15

  Praha, 1. června 2015 – Státní zemědělský intervenční fond, na základě zprávy o nevyhovujícím výsledku kontroly plnění požadavků stanovených pro značku KLASA u společnosti P R O M E G A spol. s r.o., rozhodl o odebrání značky kvality KLASA u výrobku Hruška (100% ovocná šťáva) ke dni 29. května 2015. Důvodem odebrání značky […]

 

Praha, 1. června 2015 – Státní zemědělský intervenční fond, na základě zprávy o nevyhovujícím výsledku kontroly plnění požadavků stanovených pro značku KLASA u společnosti P R O M E G A spol. s r.o., rozhodl o odebrání značky kvality KLASA u výrobku Hruška (100% ovocná šťáva) ke dni 29. května 2015.

Důvodem odebrání značky uvedenému produktu je hrubé porušení Pravidel pro udělování národní značky KLASA. U výrobku Hruška byl zjištěn obsah oxidu siřičitého v množství 31,3 mg/l. Použití oxidu siřičitého není pro danou potravinu platnými právními předpisy povoleno a jedná se o látku, která není uvedena v označení potraviny.

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech 1 133 produktů od 224 českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.szif.cz. Spotřebitele tímto informujeme, že se mohou při jakékoli pochybnosti v souvislosti s oceněnými výrobky obrátit na naši infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět obratem řešíme a předáváme dozorovým orgánům k prošetření. Naším cílem je zajišťovat, aby v portfoliu oceněných výrobků značkou KLASA byly nabízeny jen skutečně maximálně kvalitní výrobky.

Vladimíra Nováková

tisková mluvčí SZIF