KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

28/01/16

  Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ Cílem programu 129 290 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. […]

 

Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“

Cílem programu 129 290 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.
Veškeré informace a podmínky k podání žádostí jsou uvedeny níže v Pravidlech. Ke stažení jsou zde také k dispozici všechny potřebné formuláře (viz. Pravidla). Pro otevření a práci s formuláři EDS (formuláře S09) je nezbytné stažení aplikace „Program pro otevření elektronického offline formuláře“, která je k dispozici na stránkách provozovatele EDSSMVS  (odkaz).

Přílohy

 

Zdroj: MZe