KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mimořádná opatření 2016 – prasnice a dojnice

05/01/16

  V souvislosti s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1853 a nařízením vlády č. 366/2015 Sb., se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby. Dle nového nařízení by podpora chovatelů prasnic a dojnic měla kompenzovat nízké výkupní ceny mléka a vepřového masa, tedy dopady související s ruským embargem i zrušením […]

 

V souvislosti s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1853 a nařízením vlády č. 366/2015 Sb., se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby.

Dle nového nařízení by podpora chovatelů prasnic a dojnic měla kompenzovat nízké výkupní ceny mléka a vepřového masa, tedy dopady související s ruským embargem i zrušením mléčných kvót. Chovatelé obdrží podporu podle počtu kusů zvířat evidovaných v Integrovaném registru zvířat (IZR) v celkové výši 604,2 milionu korun.

Základním kritériem pro získání podpory je počet alespoň 3 prasnic nebo 3 dojnic evidovaných v IZR k 31. srpnu 2015. Základní sazbu podpory na 1 kus zvířete stanoví Ministerstvo zemědělství ČR na základě počtu žadatelů a jejich celkového počtu zvířat, přičemž zvýhodněná sazba podpory ve výši 120 % základní sazby je určena chovatelům dojnic, kteří mají v IZR evidováno 3 až 50 ks zvířat. Výši sazby zveřejní SZIF nejpozději do 29. února 2016.

Žádosti bude administrovat SZIF. Zemědělci je mohou zasílat od 15. do 31. ledna 2016, nejjednodušší a nejrychlejší způsob jejich podání je prostřednictvím Portálu farmáře. Další způsob zasílání je přes e-podatelnu, datovou schránku nebo v listinné podobě. Pro urychlení administrace a tím i proplacení žádostí však doporučujeme využít Portál farmáře.

Podporu proplatí SZIF nejpozději do 30. června 2016, předpokládá se však rychlejší vyřízení. V souvislosti s tímto opatřením Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (provozovatel ústřední evidence zvířat) rozeslal všem chovatelům prasnic a dojnic výzvu k provedení kontroly správnosti a úplnosti stavu evidence zvířat k 31. srpnu 2015. Cílem je minimalizovat možné chyby nebo nepřesnosti ve stavu evidence zvířat, zrychlit zpracování žádostí a výplatu podpor.

Samotná žádost bude k dispozici na Portálu farmáře a zároveň i na stránkách www.szif.cz od 15. ledna 2016.

Zdroj: MZe