KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SZIF začal vydávat rozhodnutí o platbách na dojnice o týden dříve

05/01/16

  Praha 5. ledna 2016 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal od 4. ledna 2016 vydávat rozhodnutí o platbě na krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka (dojnice) v rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS). SZIF, který je administrátorem žádostí, tak o týden urychlil start plateb daného dotačního opatření. Podle původního […]

 

Praha 5. ledna 2016

– Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal od 4. ledna 2016 vydávat rozhodnutí o platbě na krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka (dojnice) v rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS). SZIF, který je administrátorem žádostí, tak o týden urychlil start plateb daného dotačního opatření. Podle původního harmonogramu měla být rozhodnutí vydávána až od 11. ledna 2016. V rámci této podpory bude chovatelům dojnic vyplaceno na základě pravomocných rozhodnutí přibližně 1,378 miliardy korun.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je poskytována citlivým sektorům, které čelí určitým obtížím, a přitom jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. Jedním z těchto sektorů jsou krávy chované v systému s tržní produkcí mléka. V rámci této podpory, která je hrazena z rozpočtu EU, bude žadatelům vyplaceno přibližně 1,378 miliardy korun.

Rozhodnutí o platbách na dojnice začal SZIF vydávat již od 4. ledna, tedy o týden dříve oproti původnímu plánu. Cílem je, aby se peněžní prostředky dostaly k žadatelům co nejdříve. Výplata bude následovat ihned po nabytí právní moci rozhodnutí. Pro urychlení proplacení může žadatel odeslat na příslušný Regionální odbor SZIF, odkud rozhodnutí obdržel, „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“, na základě kterého rozhodnutí nabyde právní moci a platba může být poskytnuta.

Tento formulář lze podat jedním z následujících způsobů:

 prostřednictví Portálu farmář

 přes datovou schránku

 osobně na místně příslušném Regionálním pracoviši SZIF

 poštou

 e-mailem, ale pouze s elektronickým podpisem

Formulář je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁŽÁDOST v sekci „ke stažení, ve složce Jednotná žádost. V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz.

Vladimíra Nováková

tisková mluvčí SZIF