KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda schválila rozpočet na mimořádnou podporu chovatelům prasnic a dojnic

17/03/16

  Praha 17. března 2016 – Vláda včera schválila rozpočet na mimořádnou jednorázovou podporu na prasnice a dojnice. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který žádosti administruje, dnes začal vydávat rozhodnutí k platbám. Mezi žadatele bude rozdělena částka ve výši 604,2 milionu Kč. O podporu byl ze strany chovatelů velký zájem. SZIF k mimořádné podpoře na […]

 

Praha 17. března 2016 – Vláda včera schválila rozpočet na mimořádnou jednorázovou podporu na prasnice a dojnice. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který žádosti administruje, dnes začal vydávat rozhodnutí k platbám. Mezi žadatele bude rozdělena částka ve výši 604,2 milionu Kč.
O podporu byl ze strany chovatelů velký zájem. SZIF k mimořádné podpoře na prasnice a dojnice obdržel 2 418 žádostí, z toho 1 666 na dojnice, 536 na prasnice a 216 žádostí bylo na dojnice a prasnice zároveň. Podmínkou pro získání dotace je počet alespoň 3 prasnic nebo 3 dojnic. Chovatelé 3 až 50 dojnic budou navíc zvýhodněni sazbou 120 % základní sazby.
Výše sazby byla stanovena 1 173,89 Kč na 1 dojnici, zvýšená sazba na 1 dojnici 1 408,67 Kč a sazba na 1 prasnici činí 1 624,70 Kč. Celkem bude mezi chovatele rozdělena částka 604,2 milionu Kč.
SZIF začíná vydávat rozhodnutí ihned po schválení rozpočtu Vládou ČR, tedy od 17. března. Protože výplata peněžních prostředků následuje po nabytí právní moci rozhodnutí, chtěli bychom tímto žadatele upozornit na možnost vzdání se práva na odvolání, díky kterému platbu urychlí.
Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách www.szif.cz v sekci Společná organizace trhu.
Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF