KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

VOŠ a SOŠ Březnice již posedmé pořádala Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

11/03/16

    Dne 27. února 2016 byl na naší škole ukončen Kurs pro výkon obecných zemědělských činností. Celkem 12 přihlášených účastníků absolvovalo v podzimním období roku 2015 a v předjaří roku 2016 celkem 120 hodin přednášek, zbývající část do celkového počtu 300 hodin činilo samostudium a praxe vykonávaná na zvolené farmě nebo v zemědělském družstvu.    […]

 
 
Dne 27. února 2016 byl na naší škole ukončen Kurs pro výkon obecných zemědělských činností. Celkem 12 přihlášených účastníků absolvovalo v podzimním období roku 2015 a v předjaří roku 2016 celkem 120 hodin přednášek, zbývající část do celkového počtu 300 hodin činilo samostudium a praxe vykonávaná na zvolené farmě nebo
v zemědělském družstvu. 
 
Přednášky byly rozděleny mezi následující předměty: Pěstování rostlin, Chov zvířat, Ekologické zemědělství, Ekonomika, Základy zemědělské techniky, Informační technologie, Právo. Účastníci kurzu byli seznámeni i se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví v zemědělství a několik přednášek bylo věnováno i metodice vyhotovení absolventského projektu. Přednášky vedli zkušení učitelé VOŠ a SOŠ Březnice a jeden externista ze SZIF v Praze.
Kromě provozní praxe, kterou zúčastnění písemně vykonali a následně zaznamenali v deníku praxe, museli vyhotovit i již zmíněný absolventský projekt. V něm se nejčastěji zabývali vlastní zemědělskou činností na farmě a možnostmi jejího rozvoje.
Závěrečných zkoušek konaných 27. února 2016 se nakonec zúčastnilo 11 posluchačů. Nejdříve proběhlo přezkoušení formou didaktického testu, kde byly prověřeny znalosti z výše uvedených odborných předmětů.  Potom následovala ústní zkouška před zkušební komisí, kde obhajovali svůj absolventský projekt.  
Všichni zúčastnění v závěrečném přezkoušení uspěli a získali potřebný certifikát pro výkon obecných zemědělských činností. 
Absolventi získali kromě nových poznatků pro svou práci i potřebné osvědčení pro výkon zemědělských činností, které je dále i potřebné pro získání některých zemědělských dotací a možností čerpání prostředků z fondů. Kurz byl tradičně i přínosem pro samotné učitele, kteří již nyní mohou vycházet v tomto směru ze sedmiletých zkušeností. Budeme moc rádi, když nám bude umožněno v této tradici pokračovat i v příštím roce.                                                                                                                     
                                                                                                                            
          Ing. Ladislav Pivoňka                  
         VOŠ a SOŠ Březnice