KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Střední zemědělská škola Březnice

odkaz na střední zemědělskou školu v Březnici

18/02/20

Žáci VOŠ a SOŠ Březnice se zúčastnili semináře Zemědělského svazu ČR, územní organizace Příbram a Beroun

Zemědělský svaz ČR pořádá různé semináře a my jsme měli možnost zúčastnit se jednoho z nich v Příbrami. Seminář byl na téma Management odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu. Seminář o odchovu telat byl velmi zajímavý a k našemu učivu, které probíráme ve škole, nám to velmi pomohlo. Dozvěděli jsme se spoustu […]

24/11/19

Žluté krokusy ve tvaru Davidovy hvězdy

V letošním roce se naše škola, VOŠ a SOŠ Březnice, zapojila do projektu Nadace Holocaust Education Trust Ireland (HETI). Jeho cílem je vzpomínka na děti, které zahynuly během holokaustu, a uctění jejich památky. Aktivita spočívá ve vysázení žlutých krokusů, které mají znázorňovat Davidovu hvězdu. Dlouho jsme přemýšleli o vhodném umístění v areálu školy. Pak jsme […]

30/10/19

O BRAMBOROVÝ KVĚT VYSOČINY 2019

„Ve dnech 17. a 18. října 2019 jsme se zúčastnily soutěže O bramborový květ Vysočiny, která probíhala na dvou místech – v Humpolci a v Havlíčkově Brodě. Soutěž byla rozmanitá a zaměřovala se na všechna bramborářská odvětví. Před soutěží jsme se s ostatními studenty zúčastnili přednášky ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě, kde jsme […]

23/08/18

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností na SOŠ Březnice

Kurz je určen: pro zemědělce, kteří nemají odborné zemědělské vzdělání (nebo si své vzdělání chtějí rozšířit), je podmínkou pro získání některých zemědělských dotací, čerpání prostředků z fondu EU.

08/09/16

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v zemědělské škole Březnice

   Kurz je určen: pro zemědělce, kteří nemají odborné zemědělské vzdělání (nebo si své vzdělání chtějí rozšířit), je podmínkou pro získání některých zemědělských dotací, čerpání prostředků z fondu EU.  Více informací  Přihláška   Zakončení kurzu v roce 2016

11/03/16

VOŠ a SOŠ Březnice již posedmé pořádala Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

    Dne 27. února 2016 byl na naší škole ukončen Kurs pro výkon obecných zemědělských činností. Celkem 12 přihlášených účastníků absolvovalo v podzimním období roku 2015 a v předjaří roku 2016 celkem 120 hodin přednášek, zbývající část do celkového počtu 300 hodin činilo samostudium a praxe vykonávaná na zvolené farmě nebo v zemědělském družstvu.    […]