KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jednotná žádost o dotaci (8.4. – 16.5.2016)!

03/05/16

Příjem jednotné žádosti probíhá od 8. dubna do 16. května 2016 na okresních pracovištích OPŽL. Řádný termín podávání žádostí končí 16. května, žadatel má ještě po tomto termínu 25denní lhůtu na pozdní podání, které je však již spojeno se sankcí ve výši 1 % za každý pracovní den. V rámci Jednotné žádosti v roce 2016 […]