KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky k 25.7.2016

27/07/16

  26.7.2016 Dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu k 25. 7. 2016 sice sklizeň základních obilovin a řepky v 29. týdnu pokročila, ale její rychlejší postup komplikují místní dešťové přeháňky a také zralost jednotlivých druhů obilovin. V průběhu minulého týdne se počasí umoudřilo, místy byly tropické teploty, a tak se žně rozběhly i v krajích, […]

 

26.7.2016

Dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu k 25. 7. 2016 sice sklizeň základních obilovin a řepky v 29. týdnu pokročila, ale její rychlejší postup komplikují místní dešťové přeháňky a také zralost jednotlivých druhů obilovin. V průběhu minulého týdne se počasí umoudřilo, místy byly tropické teploty, a tak se žně rozběhly i v krajích, kde v minulých týdnech začaly pouze symbolicky. Dešťové přeháňky se vyskytovaly až v závěru týdne, a proto znovu v mnoha krajích zpomalily celkový postup žní. Oproti minulému roku je i v třetím sklizňovém týdnu patrný pomalejší průběh sklizňových prací (tj. k 25. 7. 2016 je sklizeno 15 % ploch základních obilovin a 29,1 % ploch řepky oproti 26,6 % ploch základních obilovin a 48,8 % ploch řepky k 27. 7. 2015).
Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 25. 7. 2016
K aktuálnímu datu je sklizeno celkem 189,1 tis. ha obilovin, což představuje zhruba 15 % jejich ploch. Celková produkce obilovin dosahuje 1 162,3 tis. t, což je o 890,8 tis. tun menší množství, než stav zjištěný v tuto dobou (27. 7.) v roce 2015 (bylo sklizeno 2 053,1 tis. tun). Postup sklizně i v letošním roce vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno pouze 2,8 % ploch obilovin a žádné % ploch řepky. Sklizeň zaostává také v Moravskoslezském a Libereckém kraji, kde je sklizeno 7,5 %
a 7,4 % ploch základních obilovin. Naopak tradičně nejrychleji probíhají žně v Jihomoravském kraji. V tomto kraji je sklizeno 29,2 % ploch obilovin a 57,4 % ploch řepky. Tento region vstoupil do druhé třetiny žňových prací. Aktuální průměrný výnos obilovin ve výši 6,15 t/ha je zatím na velmi vysoké úrovni a je o 0,23 t/ha vyšší než v roce 2015, kdy dosáhl k tomuto datu hodnoty 5,92 t/ha. 
Ke konci se blíží sklizeň ozimého ječmene, kde je z celkové sklizňové plochy 104,0 tis. ha posekáno 93,3 tis. ha. Průměrný výnos ozimého ječmene 6,16 t/ha je o 0,73 t/ha vyšší než v roce předcházejícím. Nejvýznamnější obilovina – pšenice ozimá je sklizena na 10 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 6,25 t/ha, což je ale nižší výnos o 0,05 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Celková produkce pšenice zatím dosahuje výše 503,9 tis. tun.
Sklizeň řepky se blíží do své třetiny. K aktuálnímu datu je sklizeno 114,3 tis. ha (29,1 %) plochy řepky v ČR. Pro srovnání, ve stejném období minulého roku bylo sklizeno 178,5 tis. ha (48,8 %). Průměrné výnosy řepky za celou ČR dosahují zatím velmi vysokých 3,61 t/ha, což ale představuje zlepšení oproti výsledkům z loňska, kdy výnosy touto dobou dosahovaly 3,40 t/ha. Celkem je sklizeno 413,2 tis. tun řepky.
Výhled celkově průměrné a oproti loňsku nižší úrody ukazuje první letošní odhad vydaný ČSÚ k 4. 7. 2016 podle stavu k 10. 6. 2016, který předpokládá očekávanou produkci základních obilovin ve výši 6 994,9 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,54 t/ha a produkci řepky ve výši 1 312,8 tis. t s průměrným výnosem 3,34 t /ha. Úroda u základních obilovin by se podle tohoto odhadu měla snížit v porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní o 9,5 %, ale u řepky by se měla zvýšit o 4,5 %. Z aktuálního odhadu sklizně lze usuzovat, že půjde o průměrnou sklizeň základních obilovin, která však svým množstvím dostatečně pokrývá kvantitativní požadavky domácí potřeby, jež se v dlouhodobém průměru pohybuje ve výši 5 300-6 000 tis. tun. Příčinou meziročního poklesu sklizně je pokles osevních ploch základních obilovin a předpoklad nižších výnosů. Osevní plochy základních obilovin oproti loňskému roku klesly o necelých 40 tis. ha na 1 263,5 tis. ha. Nicméně plochy pšenice ozimé zaznamenaly nárůst a stouply o 31 tis. ha na úkor jarního ječmene, kde došlo ke snížení o 40 tis. ha. K poklesu ploch došlo i u žita a triticale. Pokles zaznamenaly i jarní druhy obilovin – jarní pšenice (o 21 tis. ha) a oves (4,8 tis. ha). Naopak výměra řepky meziročně vzrostla o 7,3 % na 393,0 tis. ha.
V roce 2015 bylo ke dni 27. 7. 2015 sklizeno v ČR celkem 347,1 tis. ha obilovin (26,6 %) s produkcí 2 053,1 tis. tun a průměrným výnosem 5,92 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 94,8 tis. ha s produkcí 537,9 tis. tun a průměrným výnosem 5,43 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 48,8 % ploch (178,5 tis. ha, 606,5 tis. tun) s průměrným výnosem 3,40 t/ha.

Přílohy

Zařazeno v Aktuálně, Žně