KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v zemědělské škole Březnice

08/09/16

   Kurz je určen: pro zemědělce, kteří nemají odborné zemědělské vzdělání (nebo si své vzdělání chtějí rozšířit), je podmínkou pro získání některých zemědělských dotací, čerpání prostředků z fondu EU.  Více informací  Přihláška   Zakončení kurzu v roce 2016

 

 Kurz je určen: pro zemědělce, kteří nemají odborné zemědělské vzdělání (nebo si své vzdělání chtějí rozšířit), je podmínkou pro získání některých zemědělských dotací, čerpání prostředků z fondu EU.

 Více informací

 Přihláška 

 Zakončení kurzu v roce 2016