KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Informace pro žadatele k opatření předčasné ukončení zemědělské činnosti

25/12/16

  V Praze dne 22. prosince 2016    Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)/Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)    Žádost o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Žádost o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje […]

 
 
V Praze dne 22. prosince 2016 
 
 
Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)/Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD) 
 
 
Žádost o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Žádost o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova – opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti) se podávají v období od 1. ledna do 15. února 2017 na Regionálních odborech SZIF podle místa trvalého bydliště žadatele. 
 
Žádost o dotaci/Žádost o proplacení je podávána NOVĚ na jednotném formuláři vydaném Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“), který je dostupný na všech Regionálních pracovištích SZIF nebo ke stažení na internetových stránkách www.szif.cz a to:  v sekci Ukončené programy/Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)/oddíl Předčasné ukončení zemědělské činnosti; v sekci Program rozvoje venkova/Osa I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti.  Za datum podání žádosti je považováno datum doručení žádosti na SZIF. 
 
U opatření PUZČ již není možné podávat žádosti o vstup do opatření. Příjem žádostí se vztahuje pouze na závazky vzniklé z předchozích let, tzn. žádost o dotaci/žádost o proplacení mohou podávat žadatelé, kteří:  v rámci PUZČ HRDP byli pravomocně zařazeni do programu (rozhodnutí o zařazení); v rámci PUZČ EAFRD s nimi byla uzavřena Dohoda o poskytování dotace.  
 
  
Ing. Lukáš Pelle Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem