KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SZIF vyplácí doplatek na SAPS a vydává rozhodnutí na další platby

01/12/16

  Praha 1. prosince 2016 – Výplaty nejrozšířenější zemědělské dotace SAPS jsou v plném proudu. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který zemědělské dotace administruje, již většinu záloh vyplatil a dnešním dnem začíná zasílat doplatky. Zároveň od 1. prosince platební agentura startuje vydávání rozhodnutí na cukrovou řepu a LFA. Zhruba v polovině prosince se zahájí vydávání rozhodnutí […]

 
 
Praha 1. prosince 2016 – Výplaty nejrozšířenější zemědělské dotace SAPS jsou v plném proudu. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který zemědělské dotace administruje, již většinu záloh vyplatil a dnešním dnem začíná zasílat doplatky. Zároveň od 1. prosince platební agentura startuje vydávání rozhodnutí na cukrovou řepu a LFA. Zhruba v polovině prosince se zahájí vydávání rozhodnutí ještě na dojnice a dotaci Natura 2000. 
 
Vydávání rozhodnutí k dotacím v rámci Jednotné žádosti 2016 spolu s výplatami probíhají dle plánu. U nejrozšířenější zemědělské dotace Jednotné platby na plochu (SAPS) stačila platební agentura SZIF vydat 90 % rozhodnutí už 23. listopadu.  Z celkového rozpočtu na letošní dotaci SAPS 12,3 miliardy korun je již vyplaceno 7,4 miliardy, tedy 60 procent. Výplaty probíhají stejně jako v loňském roce ve dvou fázích. Zemědělci obdrží, případně již obdrželi, nejprve 70% zálohu, od 1. prosince se začíná vyplácet doplatek. Na rozdíl od zálohy, u které byla žadateli finanční částka vyplácena spolu s vydaným rozhodnutím, je u výplaty doplatku zapotřebí vyčkat na nabytí právní moci rozhodnutí. Pro urychlení proplacení se může žadatel vzdát práva na odvolání a odeslat „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ na příslušný Regionální odbor SZIF, odkud rozhodnutí obdržel. Díky tomuto kroku platbu urychlí. Formulář je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost. 
 
Tento formulář lze podat jedním z následujících způsobů: 
 
1. přes datovou schránku  2. prostřednictvím Portálu farmáře  3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF  4. poštou  5. e-mailem, ale pouze s elektronickým podpisem. 
 
Od 1. prosince 2016 začíná SZIF vydávat také rozhodnutí o platbách na opatření LFA (Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními) a cukrovou řepu (v rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci – VCS). Přibližně v polovině prosince pak mohou žadatelé očekávat první rozhodnutí na dojnice a k opatření Natura 2000 na zemědělské půdě. Výplaty pro tato opatření budou následovat po nabytí právní moci rozhodnutí. 
 
V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím tel. čísla: 222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz.
 
Vladimíra Nováková  tisková mluvčí SZIF