KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

O BRAMBOROVÝ KVĚT VYSOČINY 2019

30/10/19

„Ve dnech 17. a 18. října 2019 jsme se zúčastnily soutěže O bramborový květ Vysočiny, která probíhala na dvou místech – v Humpolci a v Havlíčkově Brodě. Soutěž byla rozmanitá a zaměřovala se na všechna bramborářská odvětví. Před soutěží jsme se s ostatními studenty zúčastnili přednášky ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě, kde jsme […]

„Ve dnech 17. a 18. října 2019 jsme se zúčastnily soutěže
O bramborový květ Vysočiny, která probíhala na dvou místech
– v Humpolci a v Havlíčkově Brodě.
Soutěž byla rozmanitá a zaměřovala se na všechna bramborářská odvětví. Před soutěží jsme se s ostatními studenty zúčastnili přednášky ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě, kde jsme mimo jiné viděli genobanku. Samotná soutěž se nám překvapivě velmi líbila. Na soutěž jsme se poctivě připravovaly a přestože nám mnozí nevěřili, byly jsme celkem úspěšné. Aneta vybojovala místo 6. a Míša skončila 17. z 28 účastníků. Jako škola jsme obsadily 5. místo z celkového počtu 12 škol.
Rády bychom touto cestou poděkovaly učitelům odborných předmětů, kteří nám věnovali svůj čas a pomáhali s přípravou na soutěž.“

M.Toufarová, A. Červená 4.AV