KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Žluté krokusy ve tvaru Davidovy hvězdy

24/11/19

V letošním roce se naše škola, VOŠ a SOŠ Březnice, zapojila do projektu Nadace Holocaust Education Trust Ireland (HETI). Jeho cílem je vzpomínka na děti, které zahynuly během holokaustu, a uctění jejich památky. Aktivita spočívá ve vysázení žlutých krokusů, které mají znázorňovat Davidovu hvězdu. Dlouho jsme přemýšleli o vhodném umístění v areálu školy. Pak jsme […]

V letošním roce se naše škola, VOŠ a SOŠ Březnice, zapojila do projektu Nadace Holocaust Education Trust Ireland (HETI). Jeho cílem je vzpomínka na děti, které zahynuly během holokaustu, a uctění jejich památky.
Aktivita spočívá ve vysázení žlutých krokusů, které mají znázorňovat Davidovu hvězdu. Dlouho jsme přemýšleli o vhodném umístění v areálu školy. Pak jsme si mezi sebe rozdělili cibulky a sázeli je do tvaru hvězdy. Během práce jsme diskutovali o tom, co to každý z nás o holokaustu ví. Přitom jsme si uvědomili, jak důležitá je tolerance a respekt vůči všem lidem bez ohledu na jejich etnickou příslušnost, zdravotní stav nebo náboženské vyznání.
Jak se nám dílo podařilo, se dozvíme až na jaře, ale věříme, že nám krokusy vykvetou.

žáci 2. ročníku, oboru agropodnikání