KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

I v období koronaviru je na VOŠ a SOŠ Březnice živo

17/04/20

Na začátku letošního roku škola zakoupila líheň na kuřata a žáci 3. ročníku oboru agropodnikání začali realizovat svůj třídní projekt. Dali do líhně deset vajec a těsně po uzavření školy se začala líhnout kuřata. Na svět vykouklo sedm kuřátek a projekt, i přes nepřítomnost žáků, pokračuje dál. Kuřata krmíme, sledujeme přírůstky a spotřebu krmiva. Vylíhlá […]

Na začátku letošního roku škola zakoupila líheň na kuřata a žáci 3. ročníku oboru agropodnikání začali realizovat svůj třídní projekt. Dali do líhně deset vajec a těsně po uzavření školy se začala líhnout kuřata. Na svět vykouklo sedm kuřátek a projekt, i přes nepřítomnost žáků, pokračuje dál. Kuřata krmíme, sledujeme přírůstky a spotřebu krmiva. Vylíhlá kuřata zpestřila zaměstnancům školy nepříjemné období a stala se VIP naší školy.
Protože jsme měli již ne zcela vyhovující skleník, pustili jsme se do jeho rekonstrukce. Dobrovolníci z řad učitelů se během pár dní postarali o rozebrání konstrukce skleníku, sundala se skla, okopaly se zdi. V současné době se už jen čeká na stavební firmu, která provede zbylé stavební práce.
Zároveň probíhají i práce na školní zahradě, na záhonech máme vysetou mrkev a petržel, vysázenou cibuli. Ve škole předpěstováváme zeleninu a kytky na oknech. Čekáme, až povyrostou a budeme je moct vysázet ven.
Zemědělský svaz zaslal škole Výzvu o pomoci v prvovýrobě v zemědělství. Informaci jsme předali žákům oboru agropodnikání. Řada z nich nám odpověděla, že se již sami do práce aktivně zapojili. Našli si zemědělské podniky v okolí svého bydliště
a pracují převážně v rostlinné výrobě.
I když nechodíme do školy, jsou všichni žáci a učitelé v kontaktu. Výuka probíhá přes internet. Učitelé zadávají úkoly, provádí se telefonické i video konzultace. Nikdo z nás není zvyklý na tento (distanční) způsob výuky, proto se už všichni těšíme, až se vrátíme do školy.
Závěrem bych ráda poděkovala paním uklízečkám, které šily a rozdávaly roušky nejen zaměstnancům školy.

Marie Rolniková, VOŠ a SOŠ Březnice