KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Videoprezentace k Jednotné žádosti 2020

14/04/20

V letošním roce jsme pro vás nemohli uskutečnit semináře k Jednotné žádosti, byla pro vás připravena videoprezentace ze strany pana ředitele RO SZIF Ing. Procházky a poradkyně Ing. Šamsové a Ing. Kuny z Mze. Níže máte odkazy na tyto prezentace. G. Jeníčková Ing. Procházka – Praktické informace k příručce JŽ 2020, Portál farmáře – Praktické […]

V letošním roce jsme pro vás nemohli uskutečnit semináře k Jednotné žádosti, byla pro vás připravena videoprezentace ze strany pana ředitele RO SZIF Ing. Procházky a poradkyně Ing. Šamsové a Ing. Kuny z Mze. Níže máte odkazy na tyto prezentace. G. Jeníčková

Ing. Procházka – Praktické informace k příručce JŽ 2020, Portál farmáře

– Praktické informace k JŽ 2020 od seznámení se s příručkou po podání žádosti v Portálu farmáře, změny v podané žádosti, Ohlášení vyšší moci a kontakty na pracovníky SZIF

Ing. Šamsová – Dotace v rámci JŽ 2020 1. část

– Podrobné seznámení s opatřeními JŽ 2020, charakteristika a požadavky přímých plateb, časté chyby v přímých platbách, příprava SZP 2021-2027

Ing. Šamsová – Dotace v rámci JŽ 2020 2. část

– DZES, platby pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, AEKO, environmentální opatření

Ing. Kuna (MZe) – Seminář k podmínkám environmentálních opatření PRV
– https://www.youtube.com/watch?v=7Vbx4H2TrvY&feature=youtu.be