KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zpřesnění Zásad pro rok 2020 – 9.E

15/10/20

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 53910/2020-MZE-18131 – DP 9.E. Školní závody Část B Dotační programy Dotační program 9.E. Školní závody Str. 85, bod 8 Termín příjmu dokladů prokazujících […]

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 53910/2020-MZE-18131 – DP 9.E. Školní závody

Část B Dotační programy

Dotační program 9.E. Školní závody

Str. 85, bod 8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci

 

původní text:

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2020 a končí

  1. 10. 2020.

 

se mění takto:

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2020 a končí

  1. 10. 2020.

 

Str. 220, Příloha č. 1 Typ dotace a termíny příjmu pro rok 2020

 

původní text:

DP název DP  

typ dotace dle části A, bodu 2, písm. i)

příjem žádosti o dotaci pro rok 2020 příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020
9.E. Školní závody  

sazbová

Žádost o dotaci pro rok 2020 podávána prostřednictvím předběžných žádostí

do 31. 5. 2020

1. 10. 2020 – 15. 10. 2020

 

se mění takto:

DP název DP  

typ dotace dle části A, bodu 2, písm. i)

příjem žádosti o dotaci pro rok 2020 příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020
9.E. Školní závody  

sazbová

Žádost o dotaci pro rok 2020 podávána prostřednictvím předběžných žádostí

do 31. 5. 2020

1. 10. 2020 – 27. 10. 2020

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny.

 

V Praze dne 14. října 2020

 

Mgr. Jan Sixta, v.r.                                                                Ing. Jindřich Fialka, v.r.

státní tajemník v Ministerstvu zemědělství                            náměstek pro řízení Sekce

zemědělství a potravinářství